Ugrás a tartalomhoz

„Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése” projekt (SZEÜSZ)

A „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése” kiemelt projekt (a továbbiakban: SZEÜSZ projekt), illeszkedve a KÖFOP „adminisztratív terhek csökkentése” átfogó céljához olyan megalapozott fejlesztési szükségleteket kíván megvalósítani, mellyel a magyar közigazgatás, a lakosság és a vállalkozások számára költséghatékony, az ügyintézésekhez, élethelyzetekhez kapcsolódó újabb megoldásokat és szolgáltatásokat nyújt.

A jogalkotó szándéka a SZEÜSZ-ök jogszabály általi létrehozásával és általános, központi szolgáltatásként való biztosításával az volt, hogy a különböző államigazgatási szervezetek (hivatalok, hatóságok, stb.) szakrendszeri fejlesztései kilépjenek a szigetszerű működési modellből, a közigazgatási eljárások közös részelemei, eljárási cselekményei egységes módon, szabványos központi, elektronikus szolgáltatásként elérhetőek legyenek. Így elkerülve a többszörös fejlesztéseket költségmegtakarítás is elérhető.

A fenti alapelvből következően a jelenlegi SZEÜSZ-ök és azok továbbfejlesztése minden elektronikus ügyintézési szolgáltatást támogató alkalmazásfejlesztést, így a területi közigazgatás fejlesztését szolgáló alkalmazásfejlesztéseket is támogatják, kiszolgálják.

A projekt alapvető célja, hogy a kormányzati törekvésekkel – különös tekintettel a NIS-ben, a Zöld Könyvben, a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program és az E-közigazgatási keretrendszerben meghatározottakra – összhangban, a SZEÜSZ-rendszer bevezetésével, továbbfejlesztésével és elterjesztésével az ügyfelek számára szélesebb körben legyen biztosított az elektronikus ügyintézés lehetősége. További cél, hogy a központi állami szervek, szolgáltatók a saját szervezeteik folyamataiba minél szélesebb körben bevezessék ezen továbbfejlesztett szolgáltatásokat.