Ugrás a tartalomhoz

Közadat

A Társaság teljes neve: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (IdomSoft Zrt.)

Telephelyek

 • 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
 • 1081 Budapest, Csokonai utca 6.
 • 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11.
 • 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.
 • 6723 Szeged, József Attila sugárút 115.
 • 4025 Debrecen, Miklós utca 20. Fsz. 2. ajtó
 • 8600 Siófok, Babits Mihály utca 57.

Postacím: 1394 Budapest, Pf.: 390

Telefonszám: +36 1 795 7800

Központi elektronikus levélcím: kapcsolat@idomsoft.hu

A honlap URL-je: www.idomsoft.hu

Közönségkapcsolat elérhetősége

Szervezeti struktúra

IdomSoft szervezeti ábra megtekintése »

A szerv vezetői

 • Vezérigazgató – Both András
 • Digitális megoldások vezérigazgató-helyettes – Bányai Zsolt Krisztián
 • Általános vezérigazgató-helyettes – Hrubi Orsolya

Igazgatósági tagok

 • Bönde Ádám (elnök)
 • Grócz Márton (tag)
 • Both András (tag)

Felügyelőbizottsági tagok

 • Smid Norbert (elnök)
 • Pribanics András (tag)
 • Duba Róbert (tag)

Alapító szerv

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 52-80.
 • Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.
 • Központi telefonszáma: +36 1 4594200
 • Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu
 • Központi e-mail címe: info@nisz.hu

Felügyelt költségvetési szervek

Jelenleg nincs az IdomSoft Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Gazdálkodó szervezetek

Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az IdomSoft Zrt. többségi tulajdonában áll, vagy amely felett közvetlen irányítással rendelkezik.

Közalapítványok

Jelenleg nincs olyan közalapítvány, amelyet az IdomSoft Zrt. alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.

Lapok

Jelenleg az IdomSoft Zrt. nem rendelkezik saját maga által alapított lappal.

Felettes szerv

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Költségvetési szervek

Az IdomSoft Zrt. nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.

A társaság tevékenységét meghatározó jogszabályok

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az IdomSoft Zrt. nem jár el hatósági ügyekben.

Közszolgáltatások

A szerv nyilvántartásai

Az IdomSoft Zrt.-nek jelenleg nincs saját fenntartású nyilvántartása.

Nyilvános kiadványok

Az IdomSoft Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

Döntéshozatal, ülések

Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.

Hirdetmények, közlemények

Az IdomSoft Zrt. által kiadott közlemények

Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az IdomSoft Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be. Az igény benyújtható:

 • e-mailen a kozadat@idomsoft.hu címen
 • levélben az IdomSoft Zrt. vezérigazgatójának címezve, az IdomSoft Zrt. postacímére (H-1394 Budapest, Pf.: 390.)
 • telefonon a +36 1 795 7800 számon

Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében javasolt – de nem kötelező – az igényt az IdomSoft Zrt. honlapjáról letölthető formanyomtatványon („Igénylőlap az IdomSoft Zrt. kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére vagy újrahasznosítása iránt”) benyújtani. A formanyomtatvány postai vagy elektronikus úton is beküldhető az IdomSoft Zrt. részére. Bővebb információt a „Tájékoztató a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények eljárási rendjéről” tartalmaz.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sabjanics István
E-mail cím: adatvedelem@idomsoft.hu

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

Tájékoztató az IdomSoft Zrt. által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerről és a bejelentések megtételéről

Közzétételi listák

Gazdálkodási adatok

 • Jegyzett tőke: 63 400 000 HUF
 • Tulajdonos: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • A Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046896
 • Adószáma: 23083185-2-44
 • Statisztikai számjele: 23083185-6201-114-01
 • Bankszámla száma: Gránit Bank 12100011-19022242-00000000
 • A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Az Alapító Okirat kelte: 2010. szeptember 29.
 • A Társaság működésének időtartama: határozatlan

Minőségirányítási rendszerek

 • ISO 9001 tanúsítvány 2001-től folyamatos
 • ISO 14001 tanúsítvány 2013-tól folyamatos
 • ISO 27001 tanúsítvány 2005-től folyamatos
 • TBT tanúsítvány 2013-tól folyamatos

Éves költségvetések

Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.

Támogatások

Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető az adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem kap költségvetési támogatást.

Szerződések

2024-ben kelt szerződésekre vonatkozóan

2023-ban kelt szerződésekre vonatkozóan

2022-ben kelt szerződésekre vonatkozóan

2021-ben kelt szerződésekre vonatkozóan

2020-ban kelt szerződésekre vonatkozóan

2019-ben kelt szerződésekre vonatkozóan

2018-2019-ben kelt szerződésekre vonatkozóan

2017-2018-ban kelt szerződésekre vonatkozóan

Egyéb kifizetések

Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaságnál nem történik ilyen kifizetés.

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Projektjeink

Közbeszerzés

Az Idomsoft Zrt. 2022. évi intézkedési terve az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelően