Közadat

A Társaság teljes neve IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (IdomSoft Zrt.)
Székhely H-1138 Budapest, Váci út 133. (VÁCI GREENS „E” Irodaépület)
Telephelyek
 • H-6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
 • H-4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11.
 • H-4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
Postacím H-1394 Budapest, Pf.: 390
Telefonszám +36 1 795 7800
Faxszám +36 1 795 0447
Központi elektronikus levélcím kapcsolat@idomsoft.hu
A honlap URL-je www.idomsoft.hu
Közönségkapcsolat elérhetősége
 • Stratégiai és koordinációs vezető: Farkas Péter
 • Telefonszám: +36 1 795 7800
 • Faxszám: +36 1 795 0447
 • E-mail cím: kapcsolat@idomsoft.hu
Szervezeti struktúra IdomSoft szervezeti ábra megtekintése »
A szerv vezetői
 • Vezérigazgató – Dr. Karlócai Balázs
 • Gazdasági vezérigazgató-helyettes – Hrubi Orsolya
 • Szolgáltatási vezérigazgató-helyettes – Bányai Zsolt
Igazgatósági tagok
 • Dr. Szalay László Imre (elnök)
 • Ádám Csongor Zsolt (tag)
 • Dr. Solymár Károly Balázs (tag)
 • Tolnay Roland (tag)
Felügyelőbizottsági tagok
 • Kárpáti Miklós (elnök)
 • Csillag Dávid (tag)
 • Dr. Tamás Szilvia (tag)
Alapító szerv NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
 • Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.
 • Központi telefonszáma: +36 1 4594200
 • Központi telefaxszáma: +36 1 3031000
 • Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu
 • Központi e-mail címe: info@nisz.hu
Felügyelt költségvetési szervek Jelenleg nincs az IdomSoft Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
Gazdálkodó szervezetek Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az IdomSoft Zrt. többségi tulajdonában áll, vagy amely felett közvetlen irányítással rendelkezik.
Közalapítványok Jelenleg nincs olyan közalapítvány, amelyet az IdomSoft Zrt. alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.
Lapok Jelenleg az IdomSoft Zrt. nem rendelkezik saját maga által alapított lappal.
Felettes szerv Belügyminisztérium

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Költségvetési szervek Az IdomSoft Zrt. nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.
A társaság tevékenységét meghatározó jogszabályok
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Az IdomSoft Zrt. nem jár el hatósági ügyekben.
Közszolgáltatások Az IdomSoft Zrt. jogszabályi kijelölés alapján nyújt alkalmazás-üzemeltetési, illetve alkalmazás-fejlesztési szolgáltatást.

Az IdomSoft Zrt. a fentebb felsorolt rendszerek fejlesztését és üzemeltetését közszolgáltatási szerződések alapján végzi.

A szerv nyilvántartásai Az IdomSoft Zrt.-nek jelenleg nincs saját fenntartású nyilvántartása.
Nyilvános kiadványok Az IdomSoft Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.
Döntéshozatal, ülések Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.
Hirdetmények, közlemények Az IdomSoft Zrt. által kiadott közlemények
Közérdekű adatok igénylése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az IdomSoft Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

Az igény benyújtható:

 • e-mailen a kapcsolat@idomsoft.hu címen
 • levélben az IdomSoft Zrt. vezérigazgatójának címezve, az IdomSoft Zrt. postacímére (H-1394 Budapest, Pf.: 390.)
 • faxon a +36 1 795 0447 számon
 • telefonon a +36 1 795 7800 számon

Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében javasolt – de nem kötelező – az igényt az IdomSoft Zrt. honlapjáról letölthető formanyomtatványon („Igénylőlap az IdomSoft Zrt. kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére vagy újrahasznosítása iránt”) benyújtani. A formanyomtatvány postai, elektronikus úton vagy faxon is beküldhető az IdomSoft Zrt. részére. Bővebb információt a „Tájékoztató a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények eljárási rendjéről” tartalmaz.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sabjanics István

Közzétételi listák
Gazdálkodási adatok
 • Jegyzett tőke: 63 400 000 HUF
 • Tulajdonos: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • A Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046896
 • Adószáma: 23083185-2-44
 • Statisztikai számjele: 23083185-6201-114-01
 • Bankszámla száma: K&H 10402142-00027370-00000003
 • A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Az Alapító Okirat kelte: 2010. szeptember 29.
 • A Társaság működésének időtartama: határozatlan

Minőségirányítási rendszerek:

 • ISO 9001 tanúsítvány 2001-től folyamatos
 • ISO 14001 tanúsítvány 2013-tól folyamatos
 • ISO 27001 tanúsítvány 2005-től folyamatos
 • AQAP 2110 NATO tanúsítvány 2012-től folyamatos
 • AQAP 2210 NATO tanúsítvány 2012-től folyamatos
 • TBT tanúsítvány 2013-tól folyamatos
Éves költségvetések Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.
A foglalkoztatottak IS-SZ-37 11. sz. melléklet: Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
Támogatások Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető az adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem kap költsévetési támogatást.
Szerződések

2020-ban kelt szerződésekre vonatkozóan:

2019-ben kelt szerződésekre vonatkozóan:

2018-2019-ben kelt szerződésekre vonatkozóan:

2017-2018-ban kelt szerződésekre vonatkozóan:

Egyéb kifizetések Az IdomSoft Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaságnál nem történik ilyen kifizetés.
Európai Unió által támogatott fejlesztések Projektjeink
Közbeszerzés
×