Ugrás a tartalomhoz

Nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése (NAVASZ)

 • Projekt címe: A Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával
 • Projekt száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00030
 • Kapcsolódó Operatív Program Megnevezése:
  • Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
  • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
 • Kedvezményezett neve, a Projektkonzorcium vezetője: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek:
  • Belügyminisztérium
  • NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Szerződött támogatás összege: 8.418.693.736 Ft
 • Szerződött támogatás – IdomSoft-ra eső – összege: 6.327.567.611 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.11.30.

A NAVASZ projekt hatókörébe vont szakrendszerek és nyilvántartások igazgatási és informatikai célú megújításának és továbbfejlesztésének fókuszában az elektronikus ügyintézés elősegítése, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások alkalmazásba vételéhez szükséges szakrendszeri háttérfejlesztések megvalósítása; a rendszerek együttműködési képességének fokozása, a lakosságnak és a vállalkozásoknak nyújtott közigazgatási szolgáltatások színvonalának, valamint a rendszerek informatikai biztonsági szintjének emelése áll.

A NAVASZ projektben az alábbi, a közigazgatási eljárások elektronizálása szempontjából olyan kulcsfontosságú szakrendszerek és nyilvántartások igazgatási és/vagy informatikai felülvizsgálata és megújítása, illetve funkcionális továbbfejlesztése történik meg, mint:

 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartás informatikai rendszere,
 • a közúti közlekedési és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások informatikai rendszerei,
 • a személyazonosítást lehetővé tevő okmány-nyilvántartások informatikai rendszerei, valamint

A NAVASZ projekt másik kiemelt célja, hogy a projektben megvalósítandó fejlesztések mind az ügyfelek, mind a közigazgatási szervek számára egyben szolgáltatási színvonal növekedéssel, adminisztratív terheik csökkentésével is járjanak.

Bővülni fog az ügyfelek által jelenleg is elektronikusan intézhető ügyek tekintetében az ügyintézési csatornák száma (tervezetten webes, mobil app, illetve telefonos), valamint ugyancsak több csatornán elérhető módon, az elektronikusan intézhető ügyek köre is.

A fenti célok megvalósítása érdekében a NAVASZ projektben megvalósuló fejlesztések eredményeképpen a lakcím-, okmány- és járműigazgatási ügyintézési eljárásokat támogató szakrendszeri és/vagy nyilvántartási funkcionalitások alkalmassá válnak az adott eljárás szempontjából releváns SZEÜSZ-ök igénybe vételére (pl. rendelkezési nyilvántartás, rendszeres értesítési szolgáltatás).