Ugrás a tartalomhoz

”Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése”

A 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján a projekt célja, hogy az államigazgatáson belül is elterjedjenek a helyhez nem kötött, elektronikus ügyintézést támogató digitális technológiák. A magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) elektronikus ügyintézési megoldások bevezetésének alappillérei egyrészt a résztvevők biztonságos azonosítása, másrészt a hiteles elektronikus jognyilatkozat-készítési lehetőség biztosítása az ügyintézésben résztvevők számára. A projekt keretében elvégzendő fejlesztések átfogó célja ennek megfelelően a biztonságos elektronikus azonosítási és hitelesítési szolgáltatások fejlesztése és kiterjesztése az elektronikus ügyintézési szolgáltatások elterjesztése érdekében.

2021. július 1-én került kibővítésre a projekt szakmai tartalma, projektelemként a szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás beemelésével (a továbbiakban: SZTSZ), melynek megvalósítására az IdomSoft Zrt. került kijelölésre.
Az SZTSZ a dokumentumhitelesítéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás, amely összeköttetést – információáramlást és ehhez kapcsolódó üzleti és technikai feladatok ellátását – biztosít az eSzemélyi eAláírás funkciójával hitelesített dokumentum szerepkörtanúsítvánnyal történő kiegészítése során.

A szerepkör-tanúsítvány segítségével az elektronikus aláírás funkcionalitásának alkalmazásakor a dokumentumhoz egyidejűleg csatolásra kerül az aláíró szerepkörére (tisztségére, beosztására, rendfokozatára) vonatkozó „hiteles adat”, egy ún. szerepkör-tanúsítvány. A szerepkör igazolása a szerepkör-nyilvántartó felelősségi körében, a szerepkör-tanúsító szolgáltató által kiállított – rövid lejáratú – tanúsítványon alapul, amely az aláírás elhelyezésének időpontjában igazolja az aláíró személy szerepkörének valamely jogszabályon vagy szabályzaton alapuló nyilvántartásban fennálló tényét.