Ugrás a tartalomhoz

 

ÉLETESEMÉNY ALAPÚ, TELJES FELHASZNÁLÓI ÉLETUTAT LEFEDŐ ÁLLAMPOLGÁRI INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYINTÉZÉSI MEGOLDÁSOK KIALAKÍTÁSA

 • Kedvezményezett neve: IdomSoft Zrt.
 • Konzorciumi partner:
  • Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.
 • A projekt címe: Életesemény alapú, teljes felhasználói életutat lefedő állampolgári információs és ügyintézési megoldások kialakítása
 • Szerződött támogatás összege: 2 100 000 000 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.
 • Projekt azonosító száma: DIMOP_PLUSZ-1.3.9-23-2023-00001

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt céljai érdekében:

 • felmérések megfelelő végrehajtása érdekében elkészül egy átfogó, életesemény megközelítés alapú módszertan;
 • megtörténnek az életesemény alapú elemzések; ügykataszter, szolgáltatás katalógus készül és megtörténik a meglévő és a hiányzó szolgáltatások felmérése;
 • egy kiválasztott életesemény részletes felmérése, a fejlesztést legjobban támogató fejlesztési módszertan kiválasztása, az applikációként elérhető pilot ügy megvalósítása a szakrendszeri fejlesztésekkel együtt.
 • Az állampolgárok nem szeretnek ügyet intézni. A digitális állam a jelenlegi helyzetben, sokszor a saját maga kiszolgálása érdekében hatósági ügyintézésben és eljárásokban gondolkodik. Teszi ezt sokszor érthetetlen nomenklatúrával, bürokratikus adatbekérések tömkelegével.

Jelenleg a mo.hu funkcionális területenként sorolja be az ügyintézési kategóriákat, de ezek nem tükrözik testreszabottan az adott állampolgár helyzetére tekintettel levő releváns ügyeket, mert hiányzik az életeseményen alapuló navigációs és strukturálási logika és érthetőség.

Az életesemény alapú ügyintézési megoldások kialakítása érdekében megtörténik:

 • átfogó, életesemény megközelítés alapú módszertan elkészítése;
 • életesemény alapú ügykataszter, szolgáltatáskatalógus, illetve a rendelkezésre álló és a hiányzó szolgáltatások listájának elkészítése, ezzel a teljes konstrukciós projekt megalapozása;
 • projekt szkópját jelentő életesemény kiválasztása, felmérése, hiányzó szolgáltatások feltárása;
 • kodifikációra és technológiai szolgáltatásokra javaslat elkészítése;
 • applikációként elérhető pilot elkészítése.
 • A projekt eredménytermékeként bemutatásra került legalább egy olyan életesemény, ahol nem az állampolgárnak kell kitalálnia, hogy mely ügyintézési lehetőséget keresi, az miért lesz számára hasznos és mely kormányzati szerv fog neki segítséget nyújtani az ügyben. Olyan életesemény alapú logika jön létre, ahol az államnál már korábban tárolt adatokat felhasználva kézen fogva végigvezetjük a felhasználót a teendőin és proaktív módon intéztetjük vele az ügyeket, ide értve az életesemények piaci szereplők által kezelt lépéseit is.

Az „Életesemények” projektben kialakításra kerülnek teljes felhasználói életutat lefedő, modern ügyintézési megoldások. A projekt két lépcsőben valósul meg: első körben szakmai kutatások, felmérések elvégzésével egy pilot megoldás készül, majd további életesemény alapú ügyintézési megoldások kerülnek kialakításra.

A projekt céljai

 1. cél: Készüljön egy átfogó módszertan az életesemények teljes körű felmérésének, elemzésének és értékelésének megalapozására.
 2. cél: Készüljön egy teljes körű életesemény elemzés az életesemények vonatkozásában.
 3. cél: Kerüljön kiválasztásra azon életesemény, melynek támogatása a projekt szkópja, legyenek részletesen felmérve a kiválasztott életeseményhez kapcsolódó ügyek és szolgáltatások.
 4. cél: Kerüljenek megoldásra a kiválasztott életesemény digitális támogatását akadályozó hiányzó szolgáltatások közül a legrelevánsabbak.
 5. cél: Készüljön egy pilot szolgáltatás a kiválasztott életesemény, kiválasztott ügyének támogatására.