Adminisztráció

Teendők

A kérelmek kitöltéséhez a Kitöltési útmutató a csatlakozási űrlapokhoz című dokumentum nyújt segítséget!

Kontrollpont:

A KKSZB Támogatás csoport több körben ellenőrzi a dokumentumok helyes kitöltését (az adatok és az aláírások helyességét).

Gyakran elkövetett hibák

Helytelen adminisztráció Helyes adminisztráció
x A Csatlakozási igénybejelentő 1. pontjában a szolgáltatáshoz való csatlakozás jogalapjánál nem a szervezetet a KEÜSZ használatára jogosító jogalap kerül kiválasztásra A Csatlakozási igénybejelentő 1. pontjában a szolgáltatáshoz való csatlakozás jogalapjánál a szervezetre jogszabályból kiolvasható jogalap kerül kiválasztásra
x A Csatlakozási igénybejelentőt a piaci szereplő nyújtja be A Csatlakozási igénybejelentőt az állami szereplő nyújtja be
x Nem megfelelő IP cím kerül megadásra a Technikai adatbekérőn és/vagy a Regisztrációs adatlapon a KKSZB-vel kommunikáló saját rendszer közvetlen IP címe kerül megadásra
x A Technikai adatbekérőn és/vagy Regisztrációs adatlapon helytelenül jelöli meg a kitöltő a felhasználókhoz rendelni kívánt szerepköröket Kliensként történő csatlakozáskor csak Kapcsolattartó szerepkört szükséges megadni, szolgáltatóként viszont érdemes minden szerepkör típust igényelni.
x A Technikai adatbekérőn és/vagy Regisztrációs adatlapon több Kapcsolódó fél kerül feltüntetésre Rendszerenként 1 db Regisztrációs adatlapot kell kitölteni
x A Technikai adatbekérőn és/vagy Regisztrációs adatlapon a Kapcsolódó fél nevénél a szervezet vagy az elérni kívánt nyilvántartás/rendszer kerül feltüntetésre A Kapcsolódó fél nevénél azt a rendszert szükséges megjelölni, mellyel KKSZB-re kíván csatlakozni

A kapcsolódó rendszer és a KKSZB közötti kapcsolat ellenőrzése (Echo):

Echo szolgáltatás definíció

A KKSZB rendszer a /kkszb/echo/v1 címen biztosít egy alapértelmezetten engedélyezett szolgáltatást, amellyel a kliens alkalmazás a KKSZB rendszert és saját kapcsolatát ellenőrizheti. A KKSZB echo szolgáltatás az üzenet paramétereként megadott adattartalmat adja vissza, a szolgáltatás automatikusan elérhető minden csatlakozó számára. Az echo szolgáltatás „KKSzB echo service” néven megtalálható a Rendszer-felhatalmazási Nyilvántartásban (RFNY).

KKSZB üzenet felépítése

Bővebb információt az echo szolgáltatással kapcsolatosan a Csatlakozás a KKSzB rendszerhez dokumentum 2.6 fejezetében olvashat.

Teendők

Gyakran elkövetett hibák

Helytelen Echo hívás Helyes Echo hívás
x A szolgáltatáshoz Autentikációs tokent nem tud kiváltani a felhasználó, mert nem tud belépni RFNY-be Első RFNY belépés alkalmával az Elfelejtett jelszó lehetőséget választva jelszót szükséges generálni, ezt követően Új eszközt regisztrálni, mely műveletet az „Authentikációs kód megadása” gombbal szükséges menteni
x Csatlakozás a KKSZB rendszerhez dokumentumból történő curl parancssor másolásnál módosul a parancssor, nem megfelelő a paraméterezés, hiányzik a x-request-id vagy azx-kk-authentication is a hívásból. Ekkor HTTP 400 Bad request hibaüzenet érkezik A híváshoz használt curl parancsnak meg kell egyeznie a Csatlakozás a KKSZB rendszerhez dokumentumban találhatóval. Sikeres a hívás, ha HTTP 200 OK válasz érkezik
x Nem az echo szolgáltatáshoz tartozó autentikációs token szerepel a hívás fejlécébe, HTTP 403 Forbidden hibaüzenet érkezik és a válasz fejlécében szerepel a x-kk-gw-statusmessage mező, értéke "Permission denied" A hívás fejlécében a meghívott szolgáltatáshoz tartozó érvényes autentikációs tokennek kell szerepelnie. Sikeres a hívás, ha HTTP 200 OK válasz érkezik
x Nem a Technikai adatbekérőn megadott IP címhez tartozó gépről indul a hívás, HTTP 403 Forbidden hibaüzenet érkezik Arról az IP címről szükséges küldeni a hívást az echo szolgáltatás felé, mely korábban a Technikai adatbekérőn feltüntetésre került

További példák helyes hívásra:

Teszt kapcsolat kialakítása Kliensként

A csatlakozni kívánó szervezetek kétféle szerepkörben igényelhetik a KKSZB csatlakozást:

Teendők

Kontrollpont

Gyakran elkövetett hibák

Gyakran elkövetett hibák Helyes folyamat
x A felhasználó teszt RFNY–ben nem tud Szolgáltatás Elérési Jogosultság kérelmet benyújtani, nem elérhető számára a funkció Kliens csatlakozás esetén a teszt RFNY felhasználókat Kapcsolattartó szerepkörrel szükséges megjelölni a Technikai adatbekérőn
x Az elérni kívánt szolgáltatást nem sikerül meghívni a KKSZB-n keresztül, válasz nem érkezik, mert a tűzfalon nincs beengedve a kliens IP címe Arról az IP címről szükséges küldeni a hívást a KKSzB felé, mely korábban a Technikai adatbekérőn feltüntetésre került
x Az elérni kívánt szolgáltatást nem sikerül meghívni a KKSZB-n keresztül, HTTP 403 Permission denied hibaüzenet érkezik, szolgáltatás URL vagy token probléma miatt Teszt környezetben a meghívandó URL-nek a következőképp kell felépülnie: https://gw.int-kkszb.gov.hu + adott Szolgáltatás egyedi azonosítója. Token: a szolgáltatásra benyújtott SZEJ kérelemhez kiváltott tokent szükséges a hívás fejlécébe beépíteni. Sikeres a hívás, ha HTTP 200 OK válasz érkezik
x A KKSZB által kötelezőnek feltüntetett adatokat nem tartalmazza a kérésként küldött request üzenet fejléc része. Ekkor HTTP 400 Bad Request hibaüzenet érkezik A KKSZB követelményeinek megfelelően szükséges a request üzenet fejlécének felépülnie. Ezekről bővebben a Csatlakozás a KKSZB rendszerhez dokumentum 2.3. Kötelező http fejlécek menüpontjában olvashat.

Teszt kapcsolat kialakítása Szolgáltatóként

Teendők

Kontrollpont

Csatlakozó szervezet feladata saját kliens segítségével ellenőrizni a szolgáltatás megfelelő működését

A KKSZB Támogatás csoport feladata ellenőrizni a teszt csatlakozás engedélyezése után, de még az éles csatlakozás engedélyezése előtt a következőket:

Gyakran elkövetett hibák

Gyakran elkövetett hibák Helyes folyamat
x A felhasználó teszt RFNY–ben nem tudja elvégezni a megfelelő műveletet, nem tud Szolgáltatás Létrehozási Kérelmet, illetve a teszteléshez szükséges Szolgáltatás Elérési Jogosultság kérelmet benyújtani Szolgáltató esetén ajánlott a teszt RFNY felhasználókat Kapcsolattartó és Szolgáltatásfelelős szerepkörrel is megjelölni a Technikai adatbekérőn
x Szolgáltatás tesztelésekor nem sikerül meghívni a KKSZB-t, válasz nem érkezik, mert a tűzfalon nincs beengedve az IP cím Technikai adatbekérőn azt az IP címet is szükséges feltüntetni, amelyikkel saját szolgáltatását teszteli a szolgáltató, abban az esetben, ha ez eltér a szolgáltatás IP címétől. Sikeres a hívás, ha HTTP 200 OK válasz érkezik
x Szolgáltatás tesztelésekor nem sikerül meghívni a KKSZB-t, HTTP 403 Permission denied hibaüzenet érkezik, szolgáltatás URL vagy token probléma miatt Teszt környezetben a meghívandó URL-nek a következőképp kell felépülnie: https://gw.int-kkszb.gov.hu + adott Szolgáltatás egyedi azonosítója. Token: a szolgáltatásra benyújtott SZEJ kérelemhez kiváltott tokent szükséges a hívás fejlécébe beépíteni. Sikeres a hívás, ha HTTP 200 OK válasz érkezik
x KKSZB nem tudja továbbítani a kérést a szolgáltatás felé, HTTP 502 Bad Gateway válasz érkezik Szolgáltatás tűzfalán szükséges beengedni a Technikai adatbekérőn feltüntetett KKSZB Gateway IP címét.
x KKSZB nem kap választ a szolgáltatástól, Timeout érkezik válaszként Az Idomsoft honlapján elérhető integráció környezethez tartozó KKSZB kliens tanúsítványt töltse le és vegye fel a megbízhatók közé rendszerében.

Teszt kapcsolat kialakítása (általános)

Példák helyes működésre

A szolgáltatás tesztelésekor az authentikációs tokent, x-kk-authentication és az x-request-id értékét meg kell adni. Érdemes még a tesztelés megkezdése előtt:

Példa SOAP v1.1 HTTP kérésre bővített header-el

curl -kv -X POST -H "SOAPAction: _action neve_" -H "x-request-id: req_id_helye" -H "x-kk-env: INT" -H
"x-kk-gw-ts: 2006014772" –H "x-kk-client-id: _AccessToken sub mezõje_" -H "x-kk-sap-id: sap_id_helye" -H
"x-kk-sap-name: default" -H "x-kk-token-name: Token1" –H "x-kk-legal-basis-id: jogalapkód_id_helye" -H
"x-kk-legal-basis-code: _a szolgáltatásnál értelmezett jogalapkód_" -H
"x-kk-security-class: 4" -H "x-kk-access-token:_jwt kódolt AccessToken_" _szolgáltatás URL-je_

SOAP minta kérés

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v2="http://idomsoft.hu/nap/v2" xmlns:v21="http://idomsoft.hu/nap/types/v2">
	<soapenv:Header/>
	<soapenv:Body>
		<v2:NAPLekerdezesKeres>
			<v2:Fejlec>
				<v21:TranzakcioKod>tranzakcio_kod_helye</v21:TranzakcioKod>
				<v21:Ido>YYYY-HH-DDTHH:MM:SS.MS</v21:Ido>
				<v21:Szervkod>szervkod_helye</v21:Szervkod>
			</v2:Fejlec>
			<v2:Lekerdezes>
				<s001>

					<Adatigenylo>
						<MuveletKod>muv_kod_helye</MuveletKod>
						<Felhasznalo>felhasznalo_helye</Felhasznalo>
						<Jogalap>jogalapkod_helye</Jogalap>  
						<Cel>celhoz_kotottseg_helye</Cel>
						<Adatigenylonev>adat_ig_nev_helye</Adatigenylonev>
					</Adatigenylo>


					<KertAdatok>

						<KertAdat azonosito="SZL_TKK"/>
						<KertAdat azonosito="KIB21KK"/>
					<!--<KertAdat azonosito="SZIG_TKK"/> 
            <KertAdat azonosito="4T"/> -->
					<!--	<KertAdat azonosito="LAKCIM"/>
						 <KertAdat azonosito="RENDELKEZES">
								 <RendelkezesLekeredezes>
									<szakrendszerHash>hash_helye</szakrendszerHash>
									<lekerdezesTipus>lek_tipus_helye</lekerdezesTipus>
								 </RendelkezesLekeredezes>
							 </KertAdat> --> 
							 
					</KertAdatok>

					<MivelKerdez>
						<!--<TitkosKapcsolatiKod SzakrendszerKod="SZL">tit_kod_helye</TitkosKapcsolatiKod> -->

						<SzemelyAdat>
							<Nevek>
								<ViseltNev>

									<BontottNev>
										<VezNev>TESZT_1</VezNev>
										<UtoNev>MONIKA</UtoNev>
									</BontottNev>

									<!--<TotalNev>TESZT_1_MONIKA</TotalNev> -->
								</ViseltNev>
								<SzuletesiNev>     

									<BontottNev>
										<VezNev>TESZT_1</VezNev>
										<UtoNev>MONIKA</UtoNev>
									</BontottNev>

									<!--<TotalNev>TESZT_1_MONIKA</TotalNev> -->
								</SzuletesiNev>
							</Nevek>
							<Anyjaneve>

								<BontottNev>
									<VezNev>TESZT_3</VezNev>
									<UtoNev>ERZSEBET</UtoNev>
								</BontottNev>

								<!--<TotalNev>TESZT_3_ERZSEBET</TotalNev> -->
							</Anyjaneve>
							<SzuletesiIdo>
								<SzulDatum>YYYY-MM-DD</SzulDatum>
							</SzuletesiIdo>
							<SzuletesiHely>
								<Szulhely1>telepules_helye</Szulhely1>
							</SzuletesiHely>
						</SzemelyAdat>
					</MivelKerdez>
			
				</s001>
			</v2:Lekerdezes>
		</v2:NAPLekerdezesKeres>
	</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

JSON

curl --insecure -X POST -H "x-request-id: req_id_helye" -H
"x-kk-authentication: auth_kód_helye" -H "Content-Type: application/json ;charset=UTF-8" -H
"Authorization: basic_kód" -d '{"fejlec":{"tranzakcioKod":"tran_kód_helye",
"tranzakcioIdo":"YYYY-HH-DDTHH:MM:SS","rendszer":"rendszernev_helye","felhasznaloAzonosito":"felh_azon_helye","jogalapKod":"jogalapkód_helye"},
"muvelet":{"tranzakcioTipus":"S"},"adat":{"visElolDr":"DR.","visCsaladiNev":"vis_csaladinev_helye",
"visElsoUtoNev":"vis_utonev_helye","visMasodikUtoNev":"vis_szul_masodik_utonev_helye","szulElolDr":"DR.",
"szulCsaladiNev":"szul_csaladi_nev_helye","szulElsoUtoNev":"szul_elso_utonev_helye","szulMasodikUtoNev":"szul_masodik_utonev_helye","anyjaElolDr":"DR.",
"anyjaCsaladiNev":"anyja_csaladi_nev_helye","anyjaElsoUtoNev":"anyja_elso_utonev_helye","anyjaMasodikUtoNev":"anyja_masodik_utonev_helye","szulHelyTelepules":"szul_telepules_neve","szulDatum":"YYYY-MM-DD"}}'
https://gw.int-kkszb.gov.hu/interop/szlkk/adatszolg/kkepzes/v1

Példák hibás működésre

Amennyiben szerepel a x-kk-gw-status-message fejléc a válaszban, úgy a KKSZB-től származik az üzenet. Amennyiben ilyen nincs a fejlécben, úgy a meghívott szolgáltatás küldte a választ. Ebben az esetben érdemes megvizsgálni, hogy a legfrissebb interfészleírásnak megfelelő-e az üzenet body része.

Gyakori hibaüzenetek

 1. 401 Authentication token refused: a küldött token a KKSZB számára ismeretlen, javasolt újra kimásolni RFNY-ből és ismételten beépíteni a hívásba

  HTTP/1.1 401 Unauthorized
  HTTP/1.1 401 Unauthorized
  < Content-Type: text/plain
  Content-Type: text/plain
  < Content-Length: 28
  Content-Length: 28
  < x-kk-gw-status-message: Authentication token refused
  
 2. 403 Forbidden: Ha szerepel a válasz HTTP fejlécben a x-kk-gw-statusmessage mező és értéke "Permission denied", akkor az x-kk-authentication token nem megfelelő, vagyis a kért szolgáltatás elérésére nincs joga, vagy a szolgáltatás még nem elérhető. Ellenőrizni kell, hogy a megfelelő token került beépítésre a hívásba (pl.: szintaxis hiba, nem ehhez a szolgáltatáshoz tartozik, stb.). Amennyiben igen, úgy az URL helyességét kell megvizsgálni az RFNY alapján.

  HTTP/1.1 403 Forbidden
  HTTP/1.1 403 Forbidden
  < Content-Type: text/plain
  Content-Type: text/plain
  < Content-Length: 17
  Content-Length: 17
  < x-kk-gw-status-message: Permission denied
  

További hibakódok

HTTP státusz kódx-kk-gw-status-messageJelentés
200 "ok" Az üzenet feldolgozása sikeresen megtörtént.
400 "x-kk-authentication http header required" A kérés nem tartalmazza a kötelező HTTP fejléc adatokat, ellenőrizni szükséges a fejléc tartalmát
400 x-request-id http header required" A kérés nem tartalmazza a kötelező HTTP fejléc adatokat, ellenőrizni szükséges a fejléc tartalmát
400 "Invalid HTTP request" A beérkező HTTP kérés nem értelmezhető, nem felel meg a HTTP v1.1 szabvány követelményeinek
401 "Authentication token refused" Autentikációs hiba, ellenőrizze a kliens azonosító tokent
401 "Authentication token expired" Az autentikációs token lejárt
403 "Permission denied"

KKSZB jogosultság hiba: a kért szolgáltatás elérésére nincs joga. Ellenőrizni kell, hogy a megfelelő token került beépítésre a hívásba (pl.: szintaxis hiba, nem ehhez a szolgáltatáshoz tartozik, stb.).

Amennyiben igen, úgy az URL helyességét kell megvizsgálni az RFNY alapján.

500 - Belső alkalmazás problémára vonatkozó üzenet, a kérést meg kell ismételni
502 „Bad Gateway”

A Gateway nem tudja a kérést továbbítani a Szolgáltatás felé vagy az nem válaszol: a kérést meg kell ismételni, vagy az interfész leírás szerint kell eljárni. Tipikusan akkor fordul elő, ha a Szolgáltatás nem érhető el, az alábbi esetek fordulhatnak elő:

 • Ha a Szolgáltatás nem érhető el (azonnal látszik), akkor 502
 • Ha a Szolgáltatás elérhető, de mondjuk az első byteok olvasása közben lezárja a kapcsolatot azonnal, akkor 502 és socket hang up
 • Ha a Szolgáltatás befogadja a kérést, majd 1 byteot sem küld vissza válaszban 2 percen belül, akkor a 2. percben a KKSZB megszakítja a kapcsolatot, ekkor a message req_aborted. Ekkor nincs HTTP státuszkód, mert socket szinten záródik a kapcsolat
- Nincs válasz (timeout) Timeout esetén a kliens nem kap választ (empty response, socket hang up, a hibaüzenet a Kliens implementációtól függ), így a HTTP státusz kód nem értelmezett

Éles kapcsolat kialakítása (Kliensként történő csatlakozás Szolgáltatóhoz)

Teendők

Kontrollpont

Gyakran elkövetett hibák

Gyakran elkövetett hibák Helyes folyamat
x A felhasználó éles RFNY–ben nem tud Szolgáltatás Elérési Jogosultság kérelmet benyújtani, nem elérhető számára a funkció Kliens csatlakozás esetén az éles RFNY felhasználókat Kapcsolattartó szerepkörrel szükséges megjelölni a Regisztrációs adatlapon
x Az elérni kívánt szolgáltatást nem sikerül meghívni a KKSZB-n keresztül, válasz nem érkezik, mert a tűzfalon nincs beengedve a kliens IP címe Arról az IP címről szükséges küldeni a hívást a KKSzB felé, mely korábban a Regisztrációs adatlapon feltüntetésre került
x Az elérni kívánt szolgáltatást nem sikerül meghívni a KKSZB-n keresztül, HTTP 403 Permission denied hibaüzenet érkezik, szolgáltatás URL vagy token probléma miatt Éles környezetben a meghívandó URL-nek a következőképp kell felépülnie: https://gw.kkszb.gov.hu + adott Szolgáltatás egyedi azonosítója. Token: a szolgáltatásra benyújtott SZEJ kérelemhez kiváltott tokent szükséges a hívás fejlécébe beépíteni. Sikeres a hívás, ha HTTP 200 OK válasz érkezik
x A KKSZB által kötelezőnek feltüntetett adatokat nem tartalmazza a kérésként küldött request üzenet fejléc része. Ekkor HTTP 400 Bad Request hibaüzenet érkezik A KKSZB követelményeinek megfelelően szükséges a request üzenet fejlécének felépülnie. A követelményekről bővebben a Csatlakozás a KKSZB rendszerhez dokumentum 2.3. Kötelező http fejlécek menüpontjában olvashat

Éles kapcsolat kialakítása (Szolgáltatás kiajánlása szolgáltatóként)

Teendők

Kontrollpont

A KKSZB Támogatás csoport feladata ellenőrizni az éles csatlakozás engedélyezése után a következőket:

Gyakran elkövetett hibák

Gyakran elkövetett hibák Helyes folyamat
x A felhasználó éles RFNY–ben nem tudja elvégezni a megfelelő műveletet, nem tud Szolgáltatás Létrehozási Kérelmet, illetve a teszteléshez szükséges Szolgáltatás Elérési Jogosultság kérelmet benyújtani Szolgáltató esetén ajánlott az éles RFNY felhasználókat Kapcsolattartó és Szolgáltatásfelelős szerepkörrel is megjelölni a Regisztrációs adatlapon
x Szolgáltatás ellenőrzésekor nem sikerül meghívni a KKSZB-t, válasz nem érkezik, mert a tűzfalon nincs beengedve az IP cím Regisztrációs adatlapon azt az IP címet is szükséges feltüntetni, amelyikkel saját szolgáltatását ellenőrzi a szolgáltató, abban az esetben, ha ez eltér a szolgáltatás IP címétől. Sikeres a hívás, ha HTTP 200 OK válasz érkezik
x Szolgáltatás ellenőrzésekor nem sikerül meghívni a KKSZB-t, HTTP 403 Permission denied hibaüzenet érkezik, szolgáltatás URL vagy token probléma miatt Éles környezetben a meghívandó URL-nek a következőképp kell felépülnie: https://gw.kkszb.gov.hu + adott Szolgáltatás egyedi azonosítója. Token: a szolgáltatásra benyújtott SZEJ kérelemhez kiváltott tokent szükséges a hívás fejlécébe beépíteni. Sikeres a hívás, ha HTTP 200 OK válasz érkezik
x KKSZB nem tudja továbbítani a kérést a szolgáltatás felé, HTTP 502 Bad Gateway válasz érkezik Szolgáltatás tűzfalán szükséges beengedni a KKSZB Gateway IP címét
x KKSZB nem kap választ a szolgáltatástól, Timeout érkezik válaszként Az Idomsoft honlapján elérhető éles környezethez tartozó KKSZB kliens tanúsítványt töltse le és vegye fel a megbízhatók közé rendszerében

Éles kapcsolat kialakítása (általános)

Példák éles kapcsolat ellenőrzésére

Példák hibás működésre

Amennyiben szerepel a x-kk-gw-status-message fejléc a válaszban, úgy a KKSZB-től származik az üzenet. Amennyiben ilyen nincs a fejlécben, úgy a meghívott szolgáltatás küldte a választ. Ebben az esetben érdemes megvizsgálni, hogy a legfrissebb interfészleírásnak megfelelő-e az üzenet body része.

Gyakori hibaüzenetek

További hibakódok

HTTP státusz kódx-kk-gw-status-messageJelentés
200 "ok" Az üzenet feldolgozása sikeresen megtörtént.
400 "x-kk-authentication http header required" A kérés nem tartalmazza a kötelező HTTP fejléc adatokat, ellenőrizni szükséges a fejléc tartalmát
400 x-request-id http header required" A kérés nem tartalmazza a kötelező HTTP fejléc adatokat, ellenőrizni szükséges a fejléc tartalmát
400 "Invalid HTTP request" A beérkező HTTP kérés nem értelmezhető, nem felel meg a HTTP v1.1 szabvány követelményeinek
401 "Authentication token refused" Autentikációs hiba, ellenőrizze a kliens azonosító tokent
401 "Authentication token expired" Az autentikációs token lejárt
403 "Permission denied"

KKSZB jogosultság hiba: a kért szolgáltatás elérésére nincs joga. Ellenőrizni kell, hogy a megfelelő token került beépítésre a hívásba (pl.: szintaxis hiba, nem ehhez a szolgáltatáshoz tartozik, stb.).

Amennyiben igen, úgy az URL helyességét kell megvizsgálni az RFNY alapján.

500 - Belső alkalmazás problémára vonatkozó üzenet, a kérést meg kell ismételni
502 „Bad Gateway”

A Gateway nem tudja a kérést továbbítani a Szolgáltatás felé vagy az nem válaszol: a kérést meg kell ismételni, vagy az interfész leírás szerint kell eljárni. Tipikusan akkor fordul elő, ha a Szolgáltatás nem érhető el, az alábbi esetek fordulhatnak elő:

 • Ha a Szolgáltatás nem érhető el (azonnal látszik), akkor 502
 • Ha a Szolgáltatás elérhető, de mondjuk az első byteok olvasása közben lezárja a kapcsolatot azonnal, akkor 502 és socket hang up
 • Ha a Szolgáltatás befogadja a kérést, majd 1 byteot sem küld vissza válaszban 2 percen belül, akkor a 2. percben a KKSZB megszakítja a kapcsolatot, ekkor a message req_aborted. Ekkor nincs HTTP státuszkód, mert socket szinten záródik a kapcsolat
- Nincs válasz (timeout) Timeout esetén a kliens nem kap választ (empty response, socket hang up, a hibaüzenet a Kliens implementációtól függ), így a HTTP státusz kód nem értelmezett