Fő tartalomhoz ugrás
IdomSoft

Termékek

Digitális Állampolgárság Programhoz készült termékeink

DÁP mobilalkalmazás

A Digitális Állampolgárság kulcsa, mely alapjaiban változtatja meg az állampolgárok e-közigazgatáshoz fűződő viszonyát.

eAláírás

Az állampolgárok számára a mobilalkalmazáson keresztül biztosított hiteles elektronikus aláírás szolgáltatás.

eAzonosítás

Az állampolgárok számára a mobilalkalmazáson keresztül biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás.

Központi szolgáltatások

e-Papír

Hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Központi Azonosítási és Aláírás szolgáltatások

Az állam által szabályozott és szolgáltatott e-ügyintézési szolgáltatások, elektronikus azonosítási (KAÜ-Ügyfélkapu) és dokumentum hitelesítési szolgáltatások.

Tárhely és biztonságos kézbesítés

Állampolgári, céges, hivatali tárhely szolgáltatás. Postafiók, amin keresztül az állam elektronikusan kommunikál a felhasználókkal.

Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz

A szervezetek számára lehetővé teszi, hogy a jogszabályokban meghatározott adateléréseket, szolgáltatásokat egy csatlakozási ponton érjék el.

Tájékoztatási rendszerek

Választási Tájékoztatási Rendszer

Elsődleges információs portál, ami az országos választások idején kiegészíti a választások hivatalos honlapját, publikálja a választás gyorsan változó adatállományát.

Árfigyelő

Az üzletek államilag validált egységárait összehasonlító weboldal,​ mely segít a gazdaságos bevásárlás megtervezésében.

Nyilvántartások és adatszolgáltatások

Nemzeti Választási Rendszer

A választási irodák jogszabályban előírt, választásokkal kapcsolatos szakigazgatási feladatainak elvégzését szolgáló rendszer.

Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartás

A polgárok személyi- és lakcímadatait, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza és igazolja, adatszolgáltatásokat teljesít.

Országos Jármű Nyilvántartás

A Magyarországon forgalomba helyezett közúti járművek adatainak nyilvántartását, kezelését és a törvény szerinti adatszolgáltatásokat végző rendszer.

Okmány nyilvántartások

Kezeli és nyilvántartja a magyar hatóságok által kiállított okmányokat, támogatja az okmánykérelmek benyújtásának és elbírálásának teljes folyamatát.