Ugrás a tartalomhoz

Szerepkör-tanúsítási Központi Platform Szolgáltatás (SZTSZ)

A fejlesztés célja az eSzemélyihez igényelhető minősített elektronikus aláírás szolgáltatáshoz (a továbbiakban: eSzemélyi eAláírás funkció) kapcsolt, az aláíró szerepkörének szerepkör-nyilvántartásból történő igazolásában közreműködő szerepkör-tanúsítási központi platform szolgáltatás, mint új központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ) kialakítása.

A szerepkör-tanúsítási szolgáltatás (SZTSZ), mint ún. szerepkörös dokumentumhitelesítés egy aláírótanúsítványhoz hozzárendeli a szerepkörre vonatkozó attribútum-adatokat. Ezáltal nemcsak magánjogi ügyletben, hanem szervezeti, illetve meghatározott szerepkört igénylő jogkörben eljárva képes a természetes személy ügyfél dokumentumot hitelesíteni, ugyanazzal az aláírótanúsítvánnyal.

A szerepkör-tanúsítvány segítségével az elektronikus aláírás alkalmazásakor a dokumentumhoz egyidejűleg csatolásra kerül az aláíró szerepkörére (pl. tisztségére, beosztására, rendfokozatára) vonatkozó „hiteles adat”, egy ún. szerepkör-tanúsítvány. A szerepkör igazolása a szerepkör-nyilvántartó felelősségi körében, a szerepkör-tanúsító szolgáltató által kiállított – rövid lejáratú – tanúsítványon alapul, amely az aláírás elhelyezésének időpontjában igazolja az aláíró személy szerepkörének valamely jogszabályon vagy szabályzaton alapuló nyilvántartásban fennálló tényét.

Csatlakozás

A csatlakozni kívánó szervezet által a szerepkörre vonatkozó információátadás KKSZB szolgáltatás igénybevételével történik, erre figyelemmel a csatlakozás szükséges, de nem elégséges feltétele a KKSZB KEÜSZ-höz történő csatlakozás is, melyről részletes információ található az alábbi honlapon: https://idomsoft.hu/kkszb

A csatlakozáshoz szükséges adatlapok kitöltése és benyújtása a SZEÜSZREG felületén keresztül történik, melyet a következő linkről érhetnek el: https://szeusz.gov.hu

A portálra a Központi Azonosítási Ügynökön keresztül elérhető elektronikus azonosítási szolgáltatások segítségével lehet belépni és a folyamat első lépése a szervezeti regisztráció, melyhez minimálisan egy meghatalmazás csatolása szükséges.

A csatlakozási űrlapok, valamint az egyes szolgáltatásokhoz tartozó adatlapok kizárólag a szervezeti regisztráció IdomSoft Zrt. által történt jóváhagyást követően érhetők el. A szervezeti regisztrációval kapcsolatos kérdéseiket a szeusz@idomsoft.hu e-mail címre küldhetik meg.

Dokumentumok

Szabályzatok: