Összerendelési Nyilvántartás

Az Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY) olyan Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás (KEÜSZ), melynek célja azonosító kódok és azonosító adatok kezelésére feljogosított nyilvántartások együttműködési képességének biztosítása, az azonosítóhoz tartozó titkosított kapcsolati kódon alapuló adatcsere útján.

Az ÖNY tehát alapvetően egy adatszolgáltató szolgáltatásként értelmezhető, amely megfelelő jogalap és cél igazolása mellett adatok továbbítását támogatja az egyes nyilvántartások között. Működése során az eltérő azonosítót használó szakrendszerek közti adatcseréhez biztosítja a természetes személyekhez köthető azonosítók megfeleltethetőségét, ezzel támogatja a természetes személyek azonosítására épülő szolgáltatásokat. Fontos, hogy a rendszer személyes adatokat nem kezel, az azonosítók összerendelését titkosított kapcsolati kódokon keresztül biztosítja.

Ki az ÖNY szolgáltatója?

Az ÖNY helyzetét és működését tekintve több aspektusból is speciálisnak tekinthető a közigazgatásban használt rendszereken belül. Mivel az azonosítási szolgáltatás nyújtásán túl – szigorú adatvédelmi okokból kifolyólag – törvényi szinten definiált hatósági nyilvántartásnak minősül, ezért a kormány egyedülálló módon osztott szolgáltatói szerepkört rendelt hozzá a BM és az IdomSoft Zrt. (mint informatikai szolgáltató.) együttes kijelölésével a 84/2012. (IV. 21.) az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján.

Milyen más SZEÜSZ szolgáltatásokkal van kapcsolata az ÖNY-nek?

 • Rendelkezési Nyilvántartás

  A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amely a természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfelek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. Az RNY-t csak az ÖNY rendszeren keresztül lehet elérni, ebben az esetben szükséges a KKSzB-re történő csatlakozás is.

 • Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSzB)

  A Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz az E-ügyintézési tv. 74. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. (Bővebb információ: https://idomsoft.hu/rolunk/termekeink/kkszb/) Ahogy az RNY szolgáltatás esetében már említésre került, az ÖNY rendszer közvetlenül nem elérhető, ezért szükség van a szervezetnek KKSzB csatlakozásra is.

 • Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)

  KAÜ: A Központi Azonosítási Ügynök olyan teljes körű azonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít, és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé. A KAÜ működése az ÖNY szolgáltatásán alapul, ebből következik, hogy az a szervezet, amelyik KAÜ-azonosítást kíván használni, annak kötelező jelleggel az ÖNY rendszerhez is szükséges csatlakoznia.

Fontos kiemelni, hogy az ÖNY szolgáltatás (és ezáltal az RNY is) KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) és KKSzB (Központi Kormányzati Szolgáltatás BUSZ) rendszereken kívüli elérése nem támogatott. Mindezekre való tekintettel szükséges a szervezetnek kezdeményezni a KKSzB rendszerre történő csatlakoztatását is. A csatlakozás lépéseiről bővebb információt talál az alábbi elérhetőségen:  https://idomsoft.hu/rolunk/termekeink/kkszb/

Jól értem, hogy az ÖNY csatlakozás is indukál vagy egy KAÜ, vagy egy KKSZB csatlakozást?

Igen, hálózati szempontból valamelyik SZEÜSZ szolgáltatáson keresztül történik a bekérdezés.

Csatlakozás

Az ÖNY+ rendszerhez újonnan csatlakozó szervezetnek egy csatlakozási igénylőlapot kell kitöltenie. Az aktuális csatlakozási igénylőlapot a szeusz.gov.hu oldalról lehet letölteni. Az oldal tartalma egy díjmentes regisztrációt követően azonnal elérhető. A kitöltésben segítséget nyújt az igénylőlap második munkalapja, amely részletesen pontról pontra értelmezi és magyarázza, hogy hogyan (milyen adatokkal) kell kitölteni az egyes pontokat.

Mi az ÖNY-hez történő csatlakozás menete?

 1. A csatlakozni kívánó szerv kitölti az Igénylő Adatlapot – mely szerv, milyen alapon, milyen adatot szeretne. A Szervezeti csatlakozási igénylőlapot postán és e-mailben is meg kell küldeni a Belügyminisztérium számra. További információ: belfoldijogsegely@bm.gov.hu
 2. A Belügyminisztérium (NYHÁT) megvizsgálja az igényt.
 3. Amennyiben a Belügyminisztérium a csatlakozási igényt elfogadja, felülhitelesítést ad ki, amelyet továbbít az IdomSoft Zrt. részére, az ony.termektamogatas@idomsoft.hu címre.
 4. Az engedély alapján az ÖNY rendszerben megtörténik a szervezet rögzítése teszt és éles környezetben (bővebb információ a beállítás időpontjáról az RBK munkaablakok résznél). A rendszerben a szervezet egy szervkóddal és legalább egy – vagy az engedély tartalmának függvényében adott esetben több – jogalapkóddal fog rendelkezni.

Megkaptam a BM jóváhagyását, hogyan tovább?

 • Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSzB) esetén

  KKSzB alapú csatlakozás esetén Szolgáltatás elérési jogosultság (SZEJ) kérelmet a Rendszer-felhatalmazási Nyilvántartás (RFNY) felületén lehetséges benyújtani. A felület használatáról az RFNY felhasználói kézikönyv nyújt további információkat.  Az RFNY-hez történő csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat az alábbi oldalon érhetők el: https://idomsoft.hu/rolunk/termekeink/kkszb/

  A Rendelkezési Nyilvántartást (RNY) a KKSZB-n keresztül a Nemzeti Adatszolgáltatási Platform 3.0 szolgáltatás segítségével lehetséges elérni, így a SZEJ kérelmen belül a szolgáltatás megnevezéséhez ezt szükséges megadni. A jogalap tekintetében itt csak az Univerzális jogalap (NAP01) lesz kiválasztható, mert a hívásba szükséges majd a szervezetre vonatkozó jogalapkódot megadniuk. Ezt a jogalapkódot az ÖNY+ rendszerhez történő csatlakozást követően biztosítjuk a csatlakozó szervezet részére.

  A benyújtott SZEJ kérelmet pedig a Belügyminisztérium munkatársai bírálják el. Engedélyezésüket követően Önöknek szükséges szintén az RFNY felületén kiváltaniuk az  ún. authentikációs tokent, melyet a hívás http fejlécébe kell beépíteniük.

 • Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) esetén

  Amennyiben a szervezet Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) csatlakozást is igényel, szándékát a NISZ Zrt. SZEÜSZ Ügyfélszolgálatnak tudja jelezni. A szükséges csatlakozási adatlap – regisztrációt követően – a szeusz.gov.hu oldalról érhető el. Rendelkezési Nyilvántartással (RNY), valamint KAÜ csatlakozással kapcsolatos kérdések estén az elérhetőség: szeuszugyfelszolgalat@nisz.hu

  Miután megtörténik a KAÜ csatlakozás beállítása a NISZ Zrt. részéről és kiadásra kerülnek a tanúsítványok (amennyiben a szervezet ezt igényelte a NISZ Zrt.-től), ÖNY oldalon is megtörténik a szükséges beállítások elvégzése.

Hol érem el az aktuális interfész leírásokat?

KAÜ csatlakozás: Külön ÖNY interfészleírásra nincs szükség.

KKSZB-NAP adatszolgáltatás: Az interfészleírás elérhető a https://szolgkat.kkszb.gov.hu/ oldalon a „Szolgáltatások listája” menüpontban a kereső segítségével. A keresőben a szolgáltatás neve mezőbe a „Nemzeti Adatszolgáltatási Platform 3.0” elnevezést kell beírni, majd a keresés gombra kell kattintani. Ezt követően az interfész leírás egy token igénylésével tölthető le.

Adóazonosító/TAJ szám alapú lekérdezést is szeretnék, hova forduljak?

Adóazonosító és/vagy TAJ szám adatkör igénylése esetén a ÖNY csatlakozási adatlapon ugyanúgy jelölni kell, mint más adatköröket. Ezzel párhuzamosan a megfelelő szervezet – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (NEAK) – felé szintén jelezni kell az igényt. Amennyiben a kérelmező igénye megalapozott, a NAV és/vagy a NEAK tájékoztatja az igénylőt a szükséges jogalapkódról, valamint az adatok átadását biztosító jogszabályi hivatkozásról. Fontos, hogy a szervezet ÖNY+ rendszerbe történő berögzítését követően a szervezet szervkódjáról értesíteni kell a TAJ adatkör esetében a NEAK-ot, adóazonosító esetében a NAV-ot.

Piaci szereplő vagyok, hogyan csatlakozhatok?

Jelenleg külső piaci szereplők számára csak korlátozott mértékben vehető igénybe a szolgáltatás, kizárólag teszt környezetben. Amennyiben a Belügyminisztérium hozzájárulását adja, az ügyfélnek kapacitás bejelentő táblázatot szükséges kitöltenie, melyet a Belügyminisztérium megküld az IdomSoft részére. Ez alapján Társaságunk nyilatkozik, hogy az előzetes kapacitás-felmérésnek megfelelően terhelhető-e a rendszer. Három oldalú megállapodás születik (Belügyminisztérium – IdomSoft – Ügyfél), mely általában egy évre szól. További információ: belfoldijogsegely@bm.gov.hu

Gyakran ismétlődő, illetve praktikus kérdések az ÖNY+ csatlakozással kapcsolatosan

A szervezet egyedi azonosítójaként a csatlakozási igénylőlap 1.4. pontjában mit szükséges feltüntetni?

Elsősorban a szervezet adószámát kérjük feltüntetni. Amennyiben a szervezet nem rendelkezik adószámmal, ebbe a mezőbe azon azonosító megadása szükséges, amely az adott szervezetre vonatkozó nyilvántartásban szerepel (pl. törzskönyvi nyilvántartási szám, egyéb nyilvántartási szám, statisztikai számjel, etc.).

Közvetlen szakrendszeri hozzáférés céljából történő csatlakozás esetén, fel kell-e tüntetni a szakrendszert, illetőleg milyen formában kell róla nyilatkozni?

Amennyiben az adatigénylés céljaként közvetlen szakrendszeri hozzáférést jelölnek meg, szükséges nyilatkozniuk arról, hogy a szolgáltatáshoz mely szakrendszerrel kívánnak csatlakozni. A nyilatkozat megtételéhez nincs formanyomtatvány rendszeresítve, a szakrendszer megnevezhető az igénylőlap 4. pontjában (a csatlakozás jogalapjánál) vagy az igénylőlaphoz mellékelt levélben is.

Ha több szakrendszerrel kíván csatlakozni az érintett szervezet, mi a teendő?

Ahány szakrendszerrel kívánnak csatlakozni a szolgáltatáshoz, annyi csatlakozási igénylőlapot szükséges kitölteni, abban az esetben is, ha a csatlakozás jogalapja megegyezik (tekintettel a naplózási követelményekre, ugyanis a lekérdezések alapján nem tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik szakrendszerről van szó, mivel az ÖNY+ esetén rendszer szintű lebontás nincsen).

A szolgáltatás módosítása, illetve lemondása esetén mit kell bejelölni (mi minősül törlésnek/bővítésnek)?

A szolgáltatás módosítás/lemondás érdekében benyújtott igénylőlapon az új szolgáltatások jelölése bővítésként (szolgáltatás módosítás), a már igénybe vett szolgáltatások jelölése törlésként (szolgáltatás lemondás) kerül értelmezésre.

Tehát amennyiben

 • a szolgáltatás módosításaként már igénybevett szolgáltatás(oka)t megtartva új szolgáltatás(oka)t kívánnak igényelni, szíveskedjenek az igénylőlapon csak az új szolgáltatás(oka)t megjelölni, illetve
 • a szolgáltatás lemondására is irányulna a kérelmük, akkor jelöljék meg – az új szolgáltatás(ok) mellett – az igénylőlapon az így törlésre kerülő, már igénybevett szolgáltatás(oka)t is.

Kötelező-e kapcsolattartóként két-két személyt megjelölni, lehet-e egy személy igazgatási és informatikai kapcsolattartó is egyben?

Nem szükséges két fő igazgatási és két fő informatikai kapcsolattartót megjelölni, valamint egy személy lehet igazgatási és informatikai kapcsolattartó is egyben.

Ha változik az igazgatási kapcsolattartó személye, kell-e új igénylőlapot benyújtani?

Nem szükséges, elegendő elektronikus úton bejelentenie az új kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit. 

Hol érhető el a csatlakozási igénylőlap?

Az aktuális csatlakozási igénylőlapot a szeusz.gov.hu oldalról lehet letölteni.

A csatlakozási igénylőlap kitöltésével kapcsolatban hol találok a kitöltéshez segítséget?

Az igénylőlapnak a második munkalapja egy kitöltési útmutató, amely részletesen pontról pontra értelmezi és magyarázza, hogy hogyan (milyen adatokkal) kell kitölteni az egyes pontokat.

A csatlakozás sikeres tesztelését megakadályozó gyakori hibák

A szervezet részére beállított szervkód, illetve jogalapkód hibásan kerül megadásra.

Azt követően, hogy a Belügyminisztérium (továbbiakban BM) hozzájárulását adja ez szervezet ÖNY+ rendszerhez történő csatlakozásához, egy felülhitelesítő adatlapot állít ki, amely tartalmazza, hogy a szervezet milyen jogszabályi hivatkozás alapján milyen adatkörök elérésére jogosult. A felülhitelesítő adatlapot a BM megküldi az IdomSoft részére, amely az adatlap alapján konfigurálja az ÖNY+ rendszerben a szervezetet. A beállítás során az újonnan csatlakozó szervezet egy szervkódot és az engedély tartalmának függvényében egy- vagy több jogalapkódot kap. Ha a szervezet csak szakrendszeri hozzáférést igényelt, akkor az IdomSoft a beállítást követően értesíti a felülhitelesítő lapon megadott szervezeti kapcsolattartót a szervkódról és jogalapkódról. Amennyiben a szervezet KAÜ csatlakozást is igényelt, akkor a szervkódot és jogalapkódot vagy kódokat a SZEÜSZ ügyfélszolgálat küldi meg a szervezet részére, miután megtörtént a KAÜ csatlakozás beállítása, felvételre került az issuer, valamint a hozzá tartozó NISZ Zrt. által kiadott tanúsítvány és befejeződött a szervezet eID rendszerbe történő felvétele és aktiválása.

A szervezet részére beállításra került a szervkód és jogalapkód, valamint a szervezet kapcsolttartója ismeri ezeket az értékeket, azonban ennek ellenére hibát kap a lekérdezéskor.

A szervkód és jogalapkód helyességének ellenőrzésén túl fontos tisztázni, hogy a szervezet minden szükséges adatkörre rendelkezik engedéllyel. Abban az esetben, ha a szervezet nem rendelkezik egy vagy több engedélyezett, és beállított adatkörrel, akkor a lekérdezése a helyes szervkód és jogalapkód beállításoktól függetlenül hibára fog futni. Célszerű tehát ellenőrizni, hogy mely adatköröket kívánja elérni a szervezet a lekérdezés során és ezek a kiadott BM engedélyben ténylegesen szerepelnek-e. Amennyiben egy szükséges adatkör hiányzik, akkor a felülhitelesítési adatlap módosítást kell kérelmezni a BM-nél. Azt követően, hogy a BM engedélyezi a hiányzó adatkört és megküldi az IdomSoft részére, megtörténik az adatkör pótlólagos felvétele.  Bővebb információt a felülhitelesítési lap módosításáról a „A szolgáltatás módosítása, illetve lemondása esetén mit kell bejelölni (mi minősül törlésnek/bővítésnek)?” résznél talál.

ÖNY rendszerrel vagy csatlakozással kapcsolatos kérdése van?

×