Fő tartalomhoz ugrás
IdomSoft

Bejelentés

Tájékoztató az IdomSoft Zrt. által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerről és a bejelentések megtételéről

Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt. vagy Adatkezelő) 2023.09.01-jével a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) alapján belső visszaélés-bejelentési rendszert állított fel. Az alábbiakban arról tájékozódhatnak, hogy ki és milyen módon tehet bejelentést, illetve a bejelentés elbírálása milyen eljárás szerint történik.

Ki tehet bejelentést?

  • az IdomSoft Zrt. jelenlegi vagy korábbi munkavállalója,
  • a munkaviszony-létesítésére irányuló eljárás alanya (felvételiző),
  • az IdomSoft Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég, az IdomSoft Zrt.-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, vagy olyan személy, akinek erre vonatkozó jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárása megkezdődött, vagy korábban volt erre irányuló jogviszonya, vagy állt szerződéses kapcsolatban,
  • az IdomSoft Zrt.-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  • az IdomSoft Zrt. részvényesének cégjegyzési jogú tisztségviselője, valamint az IdomSoft Zrt. ügyvezetője, felügyelő bizottságának vagy igazgatóságának tagja, vagy olyan személy, akinek erre vonatkozó jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárása megkezdődött, vagy korábban volt erre irányuló jogviszonya, vagy állt szerződéses kapcsolatban.

Hogyan lehet bejelentést tenni?

Bejelentés az alábbi email címen bármikor tehető.

bejelentes@idomsoft.hu

Bejelentés tehető az IdomSoft Zrt. levelezési címén 1394 Budapest, Pf.: 390., amely esetben kérjük a borítékon feltüntetni a „BEJELENTÉS” kifejezést.

A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni az alábbiak szerint:

  • telefonon: a bejelentések fogadására kijelölt telefonszám: +36 30 103 1537. Telefonon hétköznapokon 9:00 és 16:00 óra között van lehetőség bejelentést tenni.
  • személyesen: az IdomSoft Zrt. székhelye 1138 Budapest Váci út 133. (Váci Greens „E” Irodaépület 6. emelet). Személyesen megtett szóbeli bejelentésre kizárólag hétköznapokon, előre egyeztetett időpontban, 9:00 és 16:00 között van lehetőség.

A bejelentés elbírálása

Az IdomSoft Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Megfelelési divízió működteti.

A beérkezett bejelentések egyedi azonosítót kapnak, amelyről a bejelentő tájékoztatást kap.

A bejelentő személyes adatait az IdomSoft Zrt. (Megfelelési divízió) bizalmasan kezeli. Az adatok kezelésére legfeljebb az ügy elbírálásáig kerül sor, kivéve, ha jogszabály ettől eltérő határidőt állapít meg.

A szóban személyesen tett bejelentés során a bejelentés megtételéről szóló jegyzőkönyv másodpéldányát a bejelentő megkapja, amelyet véleményezhet, szükség esetén kiegészíthet, majd az első példányt aláírásával ellátja.

Az írásban tett bejelentések esetében az IdomSoft Zrt. a kézhezvételtől számított 7 napon belül a visszaigazolás megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.

Az IdomSoft Zrt. bejelentést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a beérkezéstől számítva 30 napon belül kivizsgálja. Különösen indokolt esetben ez a határidő meghosszabbítható. Erről a döntésről a bejelentő tájékoztatást kap. A bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a név nélkül megtett bejelentés kivizsgálása a Panasztv. 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján mellőzhető.

Az IdomSoft Zrt. írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről, valamint a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, továbbá a megtett vagy tervezett intézkedésekről.