Ugrás a tartalomhoz

„Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium” (InfoLAB)

 • Projekt címe: Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával: Nemzeti Laboratóriumok Létrehozása 2020 program keretében
 • Konzorciumi tagok:
  • Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (konzorciumvezető)
  • IdomSoft Zrt. (konzorciumi tag)
 • A projektre igényelt támogatás összege: 500.000.000 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 05.02.
 • I. támogatási ciklus:
  • Támogatott tevékenység időtartama: 2020.09.14. – 2022.01.31.
  • A támogatás összege: 450 000 000 Ft
 • II. támogatási ciklus:
  • Támogatott tevékenység időtartama: 2021.09.14. – 2022.09.13.
  • A támogatás összege: 450 000 000 Ft

A mesterséges intelligencia (MI) a 21. század egyik meghatározó és számos tudományos, szakmai és etikai kérdést felvető kutatási iránya, egyben a jelenkori társadalmi működés fő hatékonysági elemének, a digitális transzformációnak hajtómotorja. Az IdomSoft Zrt., mint a hazai közigazgatási informatikai fejlesztések kiemelkedő szereplője és a Mesterséges Intelligencia Koalíció tagja, elkötelezett abban, hogy Magyarország a Mesterséges Intelligencia Stratégiájában lefektetett célok szerint az MI kutatások európai élvonalába kerüljön, és felelősen, globális partnerként, a mesterséges intelligenciát mindannyiunk hétköznapjainak szolgálatára kutassuk, használjuk és fejlesszük.

A projekt hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti adatvagyon célirányos és tudatos használatának elősegítéséhez és az ehhez szükséges szakmai környezet kialakításához. Az IdomSoft Zrt. jogszabályban kijelölt feladatai alapján együttműködik számos közintézménnyel és szervezettel, amelyek közül többen kiemelt ügyként tekintenek az MI alkalmazási lehetőségeire.

A kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység elvárt műfaji követelményeinek megfelelően, az Idomsoft által definiált témaköröket kutatási főirányokba sorolja, meghatározza az egyes főirányokban elvégzendő kutatási programok célját és feladatait, a feladatokat besorolva a hagyományos K+F kategóriákba.

Kutatási témák

 • Az alapnyilvántartások és a nemzeti adatvagyon nyilvántartásokhoz kapcsolódó szakrendszerek szemantikai interoperabilitásának (közigazgatási ontológia) létrehozásához szükséges K+F;
 • A közigazgatási szakrendszerek elektronikus (automatikus) együttműködését megteremtő köztesréteg kialakításához szükséges K+F;
 • Az ügyintézési eljárások formális leírásához és gépi reprezentáció megvalósításához szükséges K+F;
 • A mesterséges intelligencia (deep learning – mély tanulás) alkalmazásához szükséges K+F:
  • Orvosi képalkotással készült adatok hasznosításához;
  • Videó analitika: köztéri kamerák adatainak szemantikai feldolgozásához;
  • Közigazgatási, önkormányzati és rendészeti felhasználáshoz;
  • Okos város rendszerekben történő felhasználáshoz;
 • A nemzeti adatvagyon védelméhez és hasznosításához szükséges K+F (cél olyan védelmi rendszer bevezetése, amely az adatszivárgás detektálását és az esetlegesen bekövetkező incidensekre való rövid időn belüli ellenintézkedések foganatosítását is támogatja);
 • A nemzeti adatvagyon nyilvántartások és a hozzá kapcsolódó szakrendszerek biztonságos működtetéséhez szükséges architektúrális elemek elkészítése, integrálása (a kibervédelmi és információbiztonsági mechanizmusok támogatásának további célja az adatvagyon infrastruktúrájába integrált, jellemzően profilalkotáson alapuló viselkedéselemző hálózatfelügyeleti MI megoldások kialakítása, amelyek lehetőséget biztosítanak korai előrejelzésére, kockázatelemzésre, alkalmazások és weboldalak támadása esetében valós idejű és utólagos elemzésekre);
 • A kutatások megszervezéséhez, kapcsolódó szakterületek koordinációjához szükséges Klaszter (Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter) létrehozása és működtetése. A Klaszter elsődleges stratégiai jellegű szakpolitikai célkitűzése, hogy az e-közigazgatás digitális továbbfejlesztésén keresztül olyan innovatív megoldásokat szállítson, amely a szakterületek domain-specifikus eszközrendszere felhasználásával, újszerű, innovatív alkalmazások és szolgáltatások kialakításához, alkalmazásba viteléhez, és velük digitális szolgáltatások nyújtásához vezet. A szolgáltatásfejlesztéshez szükséges módszertani és technológiai elemek tudományos megalapozása, folyamatos alap- és alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések kijelölésével, menedzselésével, az ezekhez szükséges tudások és eszközrendszerek integrációjával. Az együttműködésben résztvevők kutatás-fejlesztési és innovációs feladataik megoldásához interdiszciplináris hálózatot alakítanak ki domain-specifikus kutatóhelyekkel, kompetenciaközpontokkal, állami szolgáltatásért felelős szervezetekkel történő tudásintegráció megvalósítására a feladatok meghatározásától, a kutatási területek kijelölésén, a K+F tevékenységek megvalósításán át, egészen az alkalmazásfejlesztésig.

A kutatások mindegyike közvetlenül az állam és a társadalom biztonságát erősíti, közvetetten a közigazgatás szélesebb spektrumának hatékonyságához, a természetes személyek egyéni boldogulásához, lehetőségeik szaporításához, valamint a gazdasági szereplők stabil prosperációjához járul hozzá. A közérdek kifejezetten és egyértelműen jelen van a kutatások célkitűzéseinek meghatározásakor, valamint a közérdek manifesztálódik a Klaszter kutatásaiban érintett szervezetek, elsődlegesen a Belügyminisztérium és az IdomSoft Zrt. vonatkozásában.

A kutatások tekintetében több, a szakemberképzés és a tudományos kutatások vonatkozásában magas színvonalat képviselő felsőoktatási intézménnyel kínálkozik lehetőség a szorosabb együttműködésre.

A fent bemutatott projekt jelentősége a felsoroltakon túl az is, hogy az IdomSoft Zrt. tevékenységi körét kibővíti a K+F feladatkörrel, ezáltal a feladatainak ellátását a kor fejlett technológiájának segítségével tudja biztonságosabban, magas színvonalon végezni.