Ugrás a tartalomhoz

„Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium” (InfoLAB)

 

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA, IDŐTARTAMA TÁMOGATÓ/IRÁNYÍTÓ
HATÓSÁG
TÁMOGATÓ ALAP  KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE
Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium (INFOLAB)

NKFIH-867-9/2020

2020.09.14. – 2022.01.31.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Képviseletében eljáró:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

Nemzeti Laboratóriumok Létrehozása 2020 program  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
(NBSZ)
konzorciumvezető
IdomSoft Zrt.
konzorciumi tag
IdomSoft Zrt.:
450 000 000 FT
100%
Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium (INFOLAB)

NKFIH-832-2/2021

2021.09.14. – 2023.03.31.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Képviseletében eljáró:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

Nemzeti Laboratóriumok Létrehozása 2020 program  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
(NBSZ)
konzorciumvezető
IdomSoft Zrt.
konzorciumi tag
IdomSoft Zrt.:
450 000 000 FT
100%
Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium (INFOLAB)

2022-2.1.1-NL-2022-00011

2022.05.01. – 2026.03.31.

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Képviseletében eljáró:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
(NBSZ)
konzorciumvezető
IdomSoft Zrt.
konzorciumi tag
1 209 994 508 Ft
100%
Kedvezményezetti bontásban:
NBSZ:
609 994 508 Ft
IdomSoft Zrt.:
600 000 000 FT

 

A projekt stratégiai célja az ügyfélközpontú, költséghatékony digitális közigazgatás elősegítése, a mesterséges intelligencia (MI) módszereinek, eszközeinek és alkalmazási lehetőségeinek kutatása, a nemzeti adatvagyon védelméhez és a kapcsolódó szakrendszerek biztonságos működtetéséhez  valamint az adatvezérelt kormányzati szintű döntés-előkészítések rendszertechnikai és adattudományi megalapozásához szükséges kutatások megvalósítása, továbbá a hazai e-közigazgatás fejlesztését támogató együttműködési platform biztosítása.

A kutatások mindegyike közvetlenül az állam és a társadalom biztonságát erősíti, közvetetten a közigazgatás szélesebb spektrumának hatékonyságához, a természetes személyek egyéni boldogulásához, lehetőségeik szaporításához, valamint a gazdasági szereplők stabil prosperációjához járul hozzá. A közérdek kifejezetten és egyértelműen jelen van a kutatások célkitűzéseinek meghatározásakor.

A kutatások tekintetében továbbá több, a szakemberképzés és a tudományos kutatások vonatkozásában magas színvonalat képviselő felsőoktatási intézménnyel kínálkozik lehetőség a szorosabb együttműködésre.

A kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység elvárt műfaji követelményeinek megfelelően az IdomSoft által definiált témakörök kutatási főirányokba kerületek besorolásra:

  • Az alapnyilvántartások és a nemzeti adatvagyon nyilvántartásokhoz kapcsolódó szakrendszerek szemantikai interoperabilitásának (közigazgatási ontológia) megvalósításához szükséges kutatások melyek nagyban hozzájárulnak a korszerű, digitális közigazgatás megteremtéséhez.
  • A közigazgatási szakrendszerek elektronikus (automatikus) együttműködését megteremtő köztesréteg kialakításához szükséges kutatás, amely egy olyan eszközrendszer kifejlesztését alapozza meg, melynek használata jelentősen lerövidíti a „Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz”-hoz csatlakozó szolgáltatások és azokat használó szoftver rendszerek kifejlesztésének idejét és az így elkészülő szoftverek/modulok lényegesen követhetőbbek, karbantarthatóbbak és jól dokumentáltak lesznek.
  • Az ügyintézési eljárások formális leírásához és gépi reprezentáció megvalósításához szükséges K+F, melynek célja a közigazgatási eljárások egyes elemei közötti hasonlóságok, azonosságok feltárása és olyan modellek létrehozása, melyek lehetővé teszik mind a kodifikáció, mind pedig az egyes nyilvántartásokhoz kapcsolódó ügymenettámogató IT rendszerek fejlesztése során történő felhasználást.
  • A mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges kutatások főleg rendvédelmi célú alkalmazása a nyomozati munka új dimenzióit képes feltárni, melyek a rendőrség javuló felderítettségi mutatóiban jelenek meg, ezzel növelve a hatékonyságot, valamint az állampolgárok biztonságérzetét és bizalmát a rendvédelmi szervek felé. Továbbá felgyorsítják az ügyintézést mind az állampolgárok, mind az egyes szervezetek és állami intézmények számára.
  • A nemzeti adatvagyon védelméhez és hasznosításához szükséges kutatások a közigazgatásban használt informatikai rendszerek üzemeltetésének a megreformálását és a nemzeti adatvagyon védelmét helyezik fókuszba a biztonság, a hatékonyság, a minőség és a proaktívitás növelésén keresztül, a költséghatékony üzemeltetés érdekében.
  • A nemzeti adatvagyon nyilvántartások és a hozzá kapcsolódó szakrendszerek biztonságos működtetéséhez szükséges architekturális elemek vizsgálata a kibervédelmi és információbiztonsági mechanizmusok integrálását célozza az adatvagyon infrastruktúrájába, hogy jellemzően profilalkotáson alapuló viselkedéselemző hálózatfelügyeleti MI megoldások kerüljenek kialakításra, melyek lehetőséget biztosítanak korai előrejelzésére, kockázatelemzésre, alkalmazások és weboldalak támadása esetében valós idejű és utólagos elemzésekre.
  • Létrehozásra került a Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter melynek elsődleges stratégiai   célkitűzése, hogy az e-közigazgatás digitális továbbfejlesztésén keresztül olyan innovatív megoldásokat szállítson, amely az érintett szervezetek domain-specifikus eszközrendszere felhasználásával, újszerű, innovatív alkalmazások és szolgáltatások kialakításához, alkalmazásba viteléhez, és velük digitális szolgáltatások nyújtásához vezet.  Az együttműködésben résztvevők kutatás-fejlesztési és innovációs feladataik megoldásához interdiszciplináris hálózatot alakítanak ki domain-specifikus kutatóhelyekkel, kompetenciaközpontokkal, állami szolgáltatásért felelős szervezetekkel történő tudásintegráció megvalósítására a feladatok meghatározásától, a kutatási területek kijelölésén, a K+F tevékenységek megvalósításán át, egészen az alkalmazásfejlesztésig.

A fent bemutatott projekt jelentősége a felsoroltakon túl az is, hogy az IdomSoft Zrt. tevékenységi körét kibővíti a K+F feladatkörrel, ezáltal a feladatainak ellátását a kor fejlett technológiájának segítségével tudja biztonságosabban, magas színvonalon végezni.