Ugrás a tartalomhoz

Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása (KAKSW)

 • Projekt címe: Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása
 • Projekt száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
 • Kapcsolódó Operatív Program Megnevezése:
  • Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
  • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
 • Kedvezményezett neve, a Projektkonzorcium vezetője: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek:
  • IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (képviseletében eljáró szervezeti egysége; Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közigazgatási Informatikai Központ)
  • Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Szerződött támogatás összege: 11.993.565.006 Ft
 • Szerződött támogatás – IdomSoft-ra eső – összege: 3.904.292.275 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.15

A projekt eredményeként olyan IT szolgáltatások jönnek létre, amelyek biztosítják az elektronizált ügyfél-szituáció alapú használati esetek számának növelhetőségét, továbbá elősegítik a hatékony és olcsóbb állam kialakítását.

A hatékonyabb állam kialakítása érdekében a fejlesztés megteremti:

 • az állampolgárok és vállalkozások számára az egyablakos e-közigazgatási kiszolgálással a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen keresztül (Továbbiakban: SZÜF) az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés keretét és lehetőségét;
 • az adatvagyon részét képező nagy állami nyilvántartások és szakrendszerek Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) keretrendszeren keresztül történő, szolgáltatás orientált szabványos összekapcsolását, az interoperabilitás megteremtésével a rendszerek közötti hatékony kommunikációt, elsősorban a KÖFOP forrásból kifejlesztett új e-közigazgatási szolgáltatásokat érintően;
 • a szakrendszerek együttműködését, amellyel lehetővé válik az ügyfél-szituáció alapú ügyintézés;
 • az elektronikus ügyintézési modell alapját jelentő SZEÜSZ-ök továbbfejlesztése, és/vagy új SZEÜSZ-ök kialakítása révén szintén javul a közigazgatási munka hatékonysága;

Az olcsóbb állam kialakításának és az államháztartási megtakarítás elérésének érdekében:

 • a szakrendszeri migráció támogatására biztosított eszközkészlet (szakértelem, módszertan, szabványok) lehetővé teszi az elavult infrastruktúra költséghatékony leváltását, a migrált rendszerek eddiginél rugalmasabb működtetése a felhőnek köszönhetően hosszú távon megoldódik;
 • a fejlesztéssel a kormányzat számára hatékonyabbá válik a kormányzati működés, mivel az egységes interoperabilitás megteremtésével a közigazgatásban nemzetgazdasági szinten keletkező informatikai beruházási és üzemeltetési költségek (TCO) racionalizálódnak.

Fejlesztés (tervezett) eredménye:

Az állami bürokrácia csökkentése, a közigazgatási ügyek intézésének felgyorsítása, valamint a kapcsolódó állami költségek csökkentése érdekében a Kormányzat stratégiai célként kezeli az elektronikus ügyintézés fejlesztését.

Alapvető kormányzati cél

 • az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív tehermentesítése,
 • az ügyintézési idő rövidítése, a felesleges ügyintézési terhek kiiktatása,
 • az ügyintézés menetének elektronikus nyomon követhetősége az ügyfél által,
 • a közigazgatás működtetési költségének csökkentése az elektronizációnak köszönhetően,
 • az interoperabilitás kihívásának való megfelelés,
 • az ügyfélbarát, jó állam megvalósítása.

A kormányzati célok teljesülése érdekében szükséges

 • egységes ügyfél-barát ügyintézési felület kialakítása,
 • a közigazgatási eljárások racionalizálása,
 • közigazgatási szervezet- és folyamatfejlesztések megvalósítása,
 • az eljárások elektronikus szolgáltatásként való elérhetővé tétele,
 • a közigazgatási elektronikus eljárásokban érintett szakrendszerek és nyilvántartások naprakészségének biztosítása, valamint a közöttük lévő egykapus automatikus adat- és információátadás megvalósítása,
 • a nemzeti adatvagyon szerves részét képező államigazgatási alapnyilvántartások nyilvántartó rendszerének (Információforrások Regisztere és az Adat- és Iratmegnevezések Jegyzéke) létrehozása kezelés, ellenőrzés céljából.