Ugrás a tartalomhoz

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása

 • Projekt címe: Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása
 • Projekt száma: KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20-2020-00001
 • Kapcsolódó Operatív Program Megnevezése:
  • Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
  • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
 • Kedvezményezett neve, a Projektkonzorcium vezetője: Belügyminisztérium
 • A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek:
  • IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Magyar Államkincstár
  • KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 977.551.299 Ft
 • Szerződött támogatás – IdomSoft-ra eső – összege: 730.046.007 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.11.15.

A projekt célja egy, az állam által központilag szolgáltatott Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer (SZEÜSZ) létrehozása (a továbbiakban: AKD szolgáltatás), amelynek ügyintézési folyamatba építésével egy közigazgatási ügy elindítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül történhetnek meg.

Az AKD szolgáltatás megközelítése, hogy standard folyamatleírásra épülve egy workflow motor segítségével lesz képes a folyamatok és döntési szabályrendszer gépi végrehajtására. A kialakításra kerülő AKD szolgáltatás alkalmas lesz arra, hogy egy tetszőleges bonyolultságú és belső logikájú döntési folyamatot a feldolgozandó adatok (pld. beérkező strukturált űrlapok) tartalmától függően vigyen végig minden további fejlesztői kapacitás igénye nélkül. A folyamatok automatizálásának eredményeként, informatikai alkalmazás által – lekövethető algoritmus szerint – kerülnek végrehajtásra a korábban emberi közreműködés útján elvégzett műveletek. Ebből adódóan a folyamatban a humánerőforrás használatának aránya csökken, emberi beavatkozás nélkül valósul meg a döntéshozatal, amely növeli a kiszámíthatóságot, valamint csökkenti a korrupciós lehetőségek számát.

A folyamatok minél nagyobb arányú gépi automatizálásával a projekt központi elemeként egy olyan elbíráló, döntéstámogató modul jön létre, amely az ügytípus beazonosítását követően automatikusan képes döntést hozni a szükséges információk rendelkezésre állása esetén.

A projekt eredményeként konkrét futtatható, kiterjeszthető és továbbfejleszthető informatikai szolgáltatás készül el (SZEÜSZ/KEÜSZ).

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.