Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)

Projekt címe: Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése - KKIR2
Projekt száma: EKOP-1.1.4-2013-2013-0001
Szerződött támogatás összege: 338 847 883 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztését célul tűző KKIR2 – EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 kódszámú kiemelt projekt (továbbiakban: KKIR2 projekt) megvalósításában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. konzorciumi vezetőként, az IdomSoft Zrt. konzorciumi tagként vesz részt

A KKIR2 projekt több alprojektet foglal magába, és az alábbi beavatkozási területeken kíván eredményeket elérni:

- Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer ellátotti körének bővítése a Kormányablakok rendszerével, az ellátásba vont felhasználók részére eszközkorszerűsítés megvalósítása, a nyújtott szolgáltatások hatékonyabb biztosítása (asztali gépek, nyomtatók beszerzése, egyéb irodai eszközök telepítése, nyomtatás-konszolidáció, szervermigráció és konszolidáció, alkalmazás-felmérés)

- Szolgáltatások hatékonyabbá tétele érdekében támogató rendszerfejlesztések és szolgáltatásmenedzsment fejlesztés

- Hangszolgáltatások fejlesztése (IP platform migráció)

Az állam által kötelezően biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) fejlesztése (pl.: elektronikus szolgáltatás-katalógus, személyre szabott ügyintézési felület, mobil-hozzáférés, elektronikus dokumentum-tárolás, kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzés, kormányzati érkeztetési és kézbesítési ügynöki szolgáltatás kialakítása).

A fentiek közül az IdomSoft Zrt. a Központi Rendszer megújításával kapcsolatos egyes feladatok elvégzésével vesz részt a projektben, amelyeket részben saját teljesítésben, részben pedig beszerzés eredményeként, külső vállalkozó segítségével teljesít. A vállalt feladatok:

- Központi Rendszer megújítása során kifejlesztésre és/vagy továbbfejlesztésre kerülő szoftvermodulok ESB-re történő integrációja, új ESB megoldás kialakítása,

- SOA szolgáltatáskatalógus fejlesztése,

- Egységes Dokumentum Kézbesítő Szolgáltatás (EDoX) kialakítása hivatali kapuk számára:

Központi Érkeztetési Ügynök (KÉÜ) SZEÜSZ kifejlesztése
Központi Kézbesítési Ügynök (KKÜ) SZEÜSZ kifejlesztése
EDoX (KÉÜ és KKÜ) Gateway önálló alkalmazás elkészítése a hivatalok számára a BEDSz és BIÁSz szolgáltatásokhoz való kapcsolódás leegyszerűsítése érdekében

- Okmányirodai operációs rendszerek cseréjével és korszerűsítésével kapcsolatos migrációra történő felkészüléshez szükséges feladatok megvalósítását (okmányirodai alkalmazások felülvizsgálata és szükség esetén módosítása, speciális eszközök illesztő-programjainak frissítése),

- ICAO modul szoftverlicensz beszerzése

 

A projekt befejezési dátuma: 2015. augusztus 31.