Ugrás a tartalomhoz

Új tagokkal bővült az Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter

Új szakkompetenciák támogatják az e-közigazgatásban a biztonságos digitális társadalmat

2021 novemberében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) és az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK) úgynevezett rendes tagként, a Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság pedig együttműködő partnerként csatlakozott a Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszterhez (BDTIK). Az új tagok támogatásával a klaszterben résztvevők köre olyan új szakkompetenciákkal bővül, melyek az e-közigazgatásban, a rendvédelmi munkában és az elektronikus közszolgáltatásokban egyaránt előremozdítják a digitális társadalom létrejöttét.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által támogatott Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium (InfoLAB) keretében 2021 januárjában megalakult a Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter (BDTI Klaszter). A szervezet tevékenységének köszönhetően hivatalosan is útjára indulhatnak olyan innovatív, kutatás-fejlesztési projektek, amelyek az e-közigazgatás és e-közszolgáltatás fejlesztését, a rendvédelmi feladatok ellátását, a mesterséges intelligencia közigazgatási célú alkalmazását célozzák az állampolgárok igényeinek még magasabb szintű kiszolgálása érdekében. A Klaszter keretében a szakterületükön élenjáró intézmények hangolják össze kutatási-fejlesztési tevékenységüket, hogy innovációikkal tovább támogassák a digitális társadalom létrehozását.

A Klaszter alapító tagjai az IdomSoft Zrt., a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME). A jelen csatlakozással pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) és az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK) úgynevezett rendes tagként, a Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság pedig együttműködő partnerként csatlakozott a Klaszter munkájához. Az új szakmai kör bevonása lehetőséget nyújt a csatlakozó szervezetek kutatásfejlesztési stratégiájában megfogalmazott kutatási célok, kitűzött eredmények megvalósításához.

Az új tagok számára, a Klaszter további tagjaival való együttműködés keretein belül, az alaptevékenységüket támogató, valós és jól felhasználható fejlesztések érthetők el. A kiemelkedő kompetenciákkal, releváns szakmai tapasztalattal rendelkező intézmények közös munkája egy innovatív, a jelenkor kihívásainak megfelelő termék és/vagy szolgáltatás előállítását eredményezheti.

Jelentős potenciál rejlik továbbá a különböző intézmények általi fejlesztések összehangolásában, különös tekintettel a már elért eredményekre, eredménytermékekre való figyelemfelhívásban, tudásmegosztásban. Az elvárt eredmények elérése érdekében, kiemelt szerep jut a pályázati lehetőségek, források felkutatásának, és emellett a pályázati eljárás zökkenőmentes lebonyolítása is fontos szempont. A későbbiekben az egyes eredménytermékeket a Magyar Állam szélesebb körű érdekeinek megfelelően és annak javára, a nemzetközi térben vagy piaci környezetben is hasznosíthatja.

A Klaszter folyamatosan keresi az együttműködési lehetőséget olyan, a szakterületükön kiváló kompetenciákkal rendelkező intézményekkel, amelyekkel bővülhet a társulás. További információ az isGov.hu weboldalon és a info@isGov.hu e-mail címen. 

Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium

Az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium egyik célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti adatvagyon célirányos és tudatos használatának elősegítéséhez, valamint az ehhez szükséges szakmai környezet kialakításához. A kormányzati, közigazgatási szervek elkötelezettek amellett, hogy a kiberbiztonság, a rendészet, a rendvédelem és az e-közigazgatás területén elérhető kutatásokkal, fejlesztésekkel hangolják össze az erőforrásokat. A Laboratórium másik, kiemelt fókusza a korábban említett kutatásokkal kapcsolatos kompetenciák fejlesztése. A célok megvalósulását olyan kutatások segítik, amelyek jelentősen növelik a szolgáltatási képességet és hatékonyságot. (További információk az infolab.nemzetilabor.hu honlapon érhetők el.)