Ugrás a tartalomhoz

A Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter alakuló ülése

Új együttműködés támogatja a kormányzat biztonságos digitális fejlesztéseit

Neves szakmai-tudományos szervezetek szövetkeznek, hogy az e-közigazgatásban, a rendvédelmi munkában és az elektronikus közszolgáltatásokban a digitális társadalom erősödjön. Ezen fejlesztések egyrészről visszaadják az állampolgároknak az időt, amelyet ügyintézésre fordítanának, másrészről egyre biztonságosabban tudják mindezt megtenni.

2021. július 27-én került sor a Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter (BDTIK) alakuló ülésére. Ezzel hivatalosan is útjára indultak a Klaszter tagok együttműködésében tervezett innovációs projektek, amelyek az e-közigazgatás és e-közszolgáltatás fejlesztését, a rendvédelmi feladatok ellátását, a mesterséges intelligencia közigazgatási célú alkalmazását célozzák, az állampolgárok igényeinek még magasabb szintű kiszolgálása érdekében. A Klaszter keretében a szakterületen élenjáró állami informatikai szolgáltatók, felsőoktatási és tudományos intézmények hangolják össze kutatási-fejlesztési tevékenységüket, hogy innovációikkal tovább támogassák a digitális társadalmat.

A Klaszter az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium keretein belül fejti ki tevékenységét.

A Laboratórium küldetése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-ban kezdte meg a Nemzeti Laboratóriumok kialakítását. Ezek a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területeken töltik be a kísérleti és innovációs tudományos bázis és tudásközpont szerepét. Mindezzel együtt intézményes színteret képeznek a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági és környezeti hasznosításának együttműködéséhez – nemzetközi szinten is.

Az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium egyik célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti adatvagyon célirányos és tudatos használatának elősegítéséhez, valamint az ehhez szükséges szakmai környezet kialakításához. A kormányzati, közigazgatási szervek elkötelezettek afelől, hogy a kiberbiztonsági, rendészeti, rendvédelmi és e-közigazgatási kutatásokkal, fejlesztésekkel hangolják össze az erőforrásokat.

A Laboratórium másik, kiemelt fókusza a fentebb sorolt kutatásokkal kapcsolatos kompetenciák fejlesztése. A célok megvalósulását olyan kutatásokkal segítik, amelyek a szolgáltatási képességet és hatékonyságot növelik.

A Klaszter célja

A Nemzeti Labor keretein belül megvalósuló Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter stratégiai célja, hogy hatékonyan és innovatívan segítse elő a mesterséges intelligencia alkalmazását az e-közigazgatásban. Ezzel eredményesen támogathatja a nemzeti adatvagyon hasznosítását és az e-közigazgatási kutatási-fejlesztési tevékenységek összehangolását. Az együttműködések során a szakterületen élenjáró állami informatikai szolgáltatók, felsőoktatási és tudományos intézmények kapnak szerepet, amelyek már középtávon jól hasznosítható eredményeket tűztek ki célul.

A Klaszter alapító tagjai az IdomSoft Informatikai Zrt., a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

A Klaszter a kutatás-fejlesztési és innovációs eredményeinek felhasználását elsődlegesen a közfeladatok ellátásához tervezi. A későbbiekben egyes eredményeit a Magyar Állam szélesebb körű érdekeinek megfelelően és annak javára, a nemzetközi térben vagy piaci környezetben is hasznosíthatja.

A Klaszter alakuló ülését megelőző felsővezetői rendezvényen a jelenlévők egyöntetűen hangsúlyozták: olyan szakmai összefogás valósul meg, amely összekapcsolhatja a XXI. század új technológiáit és kihívásait. Az állami feladatok innovatív fejlődésének ez alapvető lépése.

A Klaszter tagsága folyamatosan bővül újabb szervezetekkel, hamarosan a teljes szakmai szervezeti kör bekapcsolódik a fejlesztésekbe. Rövidesen újabb innovatív megoldásokkal találkozhatnak az állampolgárok az ügyintézéseik során.

Köszöntések az együttműködés jegyében
(a megszólalás sorrendjében)

Dr. Karlócai Balázs, a klasztermenedment feladatokat ellátó IdomSoft Zrt. vezérigazgatója rövid köszöntőjében elmondta, hogy a Klaszertagok a közösen lefektetett cél érdekében jól ki tudják egészíteni egymást. A Kutatóközpontok – a BME és a SZTAKI – a magasan képzett kutatóival és a legmodernebb technológiák alkalmazásával, míg az IdomSoft és a NISZ a szakterületi tudással, valamint a rendelkezésre álló infrastruktúrával tudnak érdemi hozzájárulást adni a Klaszter működéséhez. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban további rendvédelmi, katasztrófavédelmi csatlakozókról, valamint nemzetközi kapcsolatépítésről tájékoztatta a jelenlévőket.

Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára bevezetőjében hangsúlyozta: most a konkrét termékek előállítására szükséges koncentrálni. A kutatásnak, a fejlesztésnek és az innovációnak három fő fókuszát emelte ki: a mesterséges intelligencia használatát a közigazgatási és a rendészeti szakterületeken, a kibervédelmet, valamint a nemzeti adatvagyonnal kapcsolatos feladatokat. Hangsúlyozta: a rendelkezésre álló fejlesztési források nem elméleti alapkutatások, hanem prototípusok, a társadalom által használható környezetek kialakítását támogatják. A tesztek és a prototípus-gyártások már folyamatban vannak, a támogató jogszabályi környezet elkészült. A Klaszter feladata végső soron olyan megoldások produktum-szerű előállítása, amelyek minden esetben az állampolgárokat szolgálják, az állampolgári igényeket szolgálják ki.

Dr. Sabjanics István ny.r. dandártábornok, a Belügyminisztérium Tudománystratégiai és Koordinációs Főosztályának vezetője köszöntőjében felhívta a figyelmet a folyamatosan változó környezethez történő adaptáció, az adaptív digitális állam kialakításának szükségszerűségére. Kiemelte, hogy az elmúlt 10 évben a Belügyi Tudományos Tanács rendezvényeiben a digitalizáció területén számos tudományos, szakmai konferenciára került sor. Egy olyan környezet kialakítása a cél, ahol a tudomány a sajátos eszközeivel és módszereivel keresi a válaszokat és megoldásokat, a gyakorlati élet által jelezett problémákra. A vezérelv továbbra is a „scientia et securitas” marad: egy olyan környezet, amelyben a tudomány hatékonyan támogatja a biztonságot. Ez a Klaszter egyik legfontosabb missziója.

Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy az elindított Nemzeti Laboratóriumok egy-egy tématerület hazai szakmai műhelyeinek létrehozását célozzák, annak érdekében, hogy a jelentős globális problémákra nemzetközi szinten választ adni képes kompetenciák fejlesztése induljon el hazánkban. Kiemelt cél, hogy az elvégzett munka eredményeképpen a kutatási eredmények hasznosuljanak a társadalomban és a gazdaságban. Hozzátette, hogy akkor lehetünk sikeresek, ha ez a munka az érintett szereplők együttműködésével valósul meg, melyre egy kiváló kezdeményezés a klaszter elindítása, ami a szinergiák révén egészen biztosan új dimenziókat fog nyitni a munkában.

Dr. Risztics Péter Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közigazgatási Informatikai Központjának, illetve a Belügyminisztérium Miniszteri Tudományos Testületének elnöke, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja, kiemelte: a szakterületi együttműködés a Belügyminisztérium és az Egyetem között hosszú múltra tekint vissza, és jelentős eredményeket ért el a közigazgatási szolgáltatás-fejlesztés területén. A Klaszter megalakulásával ugyanakkor új és konkrét perspektívák nyílnak meg a korszerű, adatvezérelt, a mesterséges intelligencia lehetőségeit is hasznosító államkormányzásban, valamint a digitális közszolgáltatások bővítésének irányában. Ez komoly felelősséget is ró az együttműködésben résztvevő szervezetekre.

Dr. Szabó Hedvig nb. altábornagy, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója, az innováció, a közigazgatás-fejlesztés és a biztonság hármas együttesére hívta fel a figyelmet. Elmondta: a Klaszter nem alapkutatásokra, hanem eredményekre, produktumokra koncentrál. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az állam „kiajánl megoldásra” bizonyos állami szintű problémákat a tudománynak, amely azokat a társadalom által hasznosítható módon oldja meg.

Vetési Iván, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettese a mesterséges intelligencia-kutatások és alkalmazások gyakorlati felhasználási aspektusairól beszélt. Véleménye szerint a Klaszter feladata, hogy a jövő technológiáit a ma szolgáltatásai rendelkezésére állítsa. A NISZ Zrt. elkötelezett az új technológiák, a MI, robotizáció használata mellett. Ennek látványos példájaként említhető az ügyfélkiszolgálásban már bevezetett MIA hibrid chatrobot, amely egy kollaboratív (hibrid) chatalkalmazás.

Dr. Levendovszky János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorhelyettese az egyetem teljeskörű rendelkezésre állásáról biztosította a hallgatóságot. Úgy fogalmazott: várják a közigazgatás által kiajánlott problémákat, hogy azokra megfelelő fejlesztésekkel válaszoljanak. „A biztonság egy társadalmi igény, ennek az igénynek a kielégítése egy társadalmi misszió, amelyben a Műegyetem örömmel vesz részt. A Klaszter feladata pedig az, hogy ezek a fejlesztések, akár kommerciális termékek szintjéig jussanak.” – mondta a professzor.

A Klaszter alakulását köszöntők sorát Érdi-Krausz Gábor, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) projektkoordinátora zárta. Beszédében hangsúlyozta, hogy a napirenden lévő kutatások nem öncélúak, a kutatók figyelembe veszik az eredmények, illetve a technológiák konkrét ipari hasznosítását. A nagy múltú és komoly szakmai eredményekkel rendelkező szervezet készen áll a Klaszteren belüli együttműködésre és az előtte álló feladatok teljesítésére.

BDTI Klaszter sajtókapcsolat

IdomSoft Zrt.
TANDI Zsuzsanna
innovációs és kutatási vezető
Mobil: +36 30 145 3061
1138 Budapest, Váci út 133.
www.idomsoft.hu

Képek az eseményről

 • Sabjanics István r. dandártábornok (BM Tudománystratégiai és Koordinációs Főosztály)
 • Gulyás Tibor helyettes államtitkár (ITM Innovációért Felelős Helyettes Államtitkárság)
 • Szabó Hedvig nb. altábornagy, főigazgató (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)
 • Érdi-Krausz Gábor projektkoordinátor (ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
 • Hajzer Károly helyettes államtitkár (BM Informatikai Helyettes Államtitkárság)
 • Vetési Iván ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.)
 • Dr. Levendovszky János rektorhelyettes (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
 • Karlócai Balázs vezérigazgató (IdomSoft Zrt.)
 • Risztics Péter Károly PhD (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közigazgatási Informatikai Központ elnöke, BM Tudományos Tanácsadó Testület elnöke, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja)

Hajzer Károly helyettes államtitkár (BM Informatikai Helyettes Államtitkárság)

Gulyás Tibor helyettes államtitkár (ITM Innovációért Felelős Helyettes Államtitkárság)

Dr. Sabjanics István r. dandártábornok (BM Tudománystratégiai és Koordinációs Főosztály)

 • Bányai Zsolt operatív vezérigazgató-helyettes (IdomSoft Zrt.)
 • Hrubi Orsolya gazdasági vezérigazagató-helyettes (IdomSoft Zrt.)
 • Gulyás Tibor helyettes államtitkár (ITM Innovációért felelős Helyettes Államtitkárság)
 • Karlócai Balázs vezérigazgató (IdomSoft Zrt.)